Tháng 9 năm 2019
Ngày 08/08: tiết Lập thu
Ngày 23/08: tiết Xử thử

Xem ngày tốt trong tháng 9 năm 2019: có 11 ngày, trong đó có 8 ngày Rất tốt3 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 9 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 9 năm 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 9 năm 2019

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Xấu
Chủ Nhật, 01/09
03/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Sửu tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
2
Rất tốt
Thứ Hai, 02/09
04/08/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Dần tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
3
Rất tốt
Thứ Ba, 03/09
05/08/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Mão tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
4
Xấu
Thứ Tư, 04/09
06/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Thìn tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
5
Xấu
Thứ Năm, 05/09
07/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Tỵ tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
6
Xấu
Thứ Sáu, 06/09
08/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Ngọ tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7
Bình thường
Thứ Bảy, 07/09
09/08/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Đinh Mùi tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
8
Xấu
Chủ Nhật, 08/09
10/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Thân tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
9
Xấu
Thứ Hai, 09/09
11/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Dậu tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Xuất hành
10
Rất tốt
Thứ Ba, 10/09
12/08/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tuất tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
11
Rất tốt
Thứ Tư, 11/09
13/08/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Hợi tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
12
Rất tốt
Thứ Năm, 12/09
14/08/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Tý tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
13
Tốt
Thứ Sáu, 13/09
15/08/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Sửu tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
14
Xấu
Thứ Bảy, 14/09
16/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Dần tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
15
Tốt
Chủ Nhật, 15/09
17/08/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Mão tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
16
Xấu
Thứ Hai, 16/09
18/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Thìn tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
17
Xấu
Thứ Ba, 17/09
19/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Tỵ tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
18
Tốt
Thứ Tư, 18/09
20/08/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Mậu Ngọ tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
19
Rất xấu
Thứ Năm, 19/09
21/08/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Mùi tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
20
Rất xấu
Thứ Sáu, 20/09
22/08/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Thân tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
21
Bình thường
Thứ Bảy, 21/09
23/08/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Tân Dậu tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
22
Xấu
Chủ Nhật, 22/09
24/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Tuất tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
23
Rất xấu
Thứ Hai, 23/09
25/08/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Hợi tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
24
Rất tốt
Thứ Ba, 24/09
26/08/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Tý tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
25
Rất xấu
Thứ Tư, 25/09
27/08/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Sửu tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
26
Rất tốt
Thứ Năm, 26/09
28/08/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Dần tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
27
Rất tốt
Thứ Sáu, 27/09
29/08/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mão tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
28
Xấu
Thứ Bảy, 28/09
30/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Thìn tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
29
Bình thường
Chủ Nhật, 29/09
01/09/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Kỷ Tỵ tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
30
Xấu
Thứ Hai, 30/09
02/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Ngọ tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)