Tháng 9 năm 2017
Ngày 07/08: tiết Lập thu
Ngày 23/08: tiết Xử thử

Xem ngày tốt trong tháng 9 năm 2017: có 12 ngày, trong đó có 8 ngày Rất tốt4 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 9 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 9 năm 2017
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 9 năm 2017

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất xấu
Thứ Sáu, 01/09
11/07/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Mão tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
2
Rất tốt
Thứ Bảy, 02/09
12/07/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Thìn tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
3
Tốt
Chủ Nhật, 03/09
13/07/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Tỵ tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
4
Xấu
Thứ Hai, 04/09
14/07/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Ngọ tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Mua xe, Ký kết hợp đồng
5
Xấu
Thứ Ba, 05/09
15/07/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Mùi tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
6
Rất xấu
Thứ Tư, 06/09
16/07/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Bính Thân tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
7
Rất xấu
Thứ Năm, 07/09
17/07/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Đinh Dậu tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
8
Xấu
Thứ Sáu, 08/09
18/07/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Tuất tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
9
Rất xấu
Thứ Bảy, 09/09
19/07/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Hợi tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
10
Rất tốt
Chủ Nhật, 10/09
20/07/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tý tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
11
Bình thường
Thứ Hai, 11/09
21/07/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Tân Sửu tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
12
Rất tốt
Thứ Ba, 12/09
22/07/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Dần tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
13
Rất tốt
Thứ Tư, 13/09
23/07/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Mão tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
14
Rất tốt
Thứ Năm, 14/09
24/07/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Thìn tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
15
Rất tốt
Thứ Sáu, 15/09
25/07/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
16
Xấu
Thứ Bảy, 16/09
26/07/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
17
Rất tốt
Chủ Nhật, 17/09
27/07/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mùi tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
18
Xấu
Thứ Hai, 18/09
28/07/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
19
Xấu
Thứ Ba, 19/09
29/07/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Dậu tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
20
Rất tốt
Thứ Tư, 20/09
01/08/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tuất tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
21
Bình thường
Thứ Năm, 21/09
02/08/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Tân Hợi tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
22
Tốt
Thứ Sáu, 22/09
03/08/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Nhâm Tý tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
23
Tốt
Thứ Bảy, 23/09
04/08/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Sửu tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
24
Xấu
Chủ Nhật, 24/09
05/08/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Dần tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
25
Tốt
Thứ Hai, 25/09
06/08/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Mão tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
26
Xấu
Thứ Ba, 26/09
07/08/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Thìn tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
27
Rất xấu
Thứ Tư, 27/09
08/08/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Đinh Tỵ tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
28
Bình thường
Thứ Năm, 28/09
09/08/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Mậu Ngọ tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
29
Xấu
Thứ Sáu, 29/09
10/08/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Mùi tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
30
Xấu
Thứ Bảy, 30/09
11/08/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Thân tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)