Tháng 8 năm 2019
Ngày 07/07: tiết Tiểu thử
Ngày 23/07: tiết Đại thử

Xem ngày tốt trong tháng 8 năm 2019: có 12 ngày, trong đó có 6 ngày Rất tốt6 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 8 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 8 năm 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 8 năm 2019

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất xấu
Thứ Năm, 01/08
01/07/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Ngọ tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
2
Rất tốt
Thứ Sáu, 02/08
02/07/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Mùi tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Làm việc phúc
3
Rất tốt
Thứ Bảy, 03/08
03/07/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Thân tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
4
Bình thường
Chủ Nhật, 04/08
04/07/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Quý Dậu tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành
5
Tốt
Thứ Hai, 05/08
05/07/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Giáp Tuất tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc
6
Xấu
Thứ Ba, 06/08
06/07/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Hợi tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7
Tốt
Thứ Tư, 07/08
07/07/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Bính Tý tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
8
Bình thường
Thứ Năm, 08/08
08/07/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Đinh Sửu tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
9
Rất xấu
Thứ Sáu, 09/08
09/07/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Dần tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
10
Rất xấu
Thứ Bảy, 10/08
10/07/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Mão tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
11
Rất tốt
Chủ Nhật, 11/08
11/07/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Thìn tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
12
Tốt
Thứ Hai, 12/08
12/07/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Tân Tỵ tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
13
Xấu
Thứ Ba, 13/08
13/07/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Ngọ tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
14
Rất tốt
Thứ Tư, 14/08
14/07/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Mùi tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
15
Rất xấu
Thứ Năm, 15/08
15/07/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Thân tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
16
Tốt
Thứ Sáu, 16/08
16/07/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Dậu tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành
17
Xấu
Thứ Bảy, 17/08
17/07/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Tuất tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
18
Xấu
Chủ Nhật, 18/08
18/07/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Hợi tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
19
Tốt
Thứ Hai, 19/08
19/07/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Mậu Tý tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
20
Bình thường
Thứ Ba, 20/08
20/07/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Kỷ Sửu tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
21
Xấu
Thứ Tư, 21/08
21/07/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Dần tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
22
Rất xấu
Thứ Năm, 22/08
22/07/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Mão tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
23
Xấu
Thứ Sáu, 23/08
23/07/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Thìn tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
24
Rất tốt
Thứ Bảy, 24/08
24/07/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Tỵ tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
25
Xấu
Chủ Nhật, 25/08
25/07/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Ngọ tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Xuất hành
26
Tốt
Thứ Hai, 26/08
26/07/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Mùi tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc
27
Rất xấu
Thứ Ba, 27/08
27/07/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Bính Thân tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
28
Xấu
Thứ Tư, 28/08
28/07/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Dậu tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
29
Rất xấu
Thứ Năm, 29/08
29/07/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Tuất tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
30
Xấu
Thứ Sáu, 30/08
01/08/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Hợi tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
31
Rất tốt
Thứ Bảy, 31/08
02/08/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tý tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)