Tháng 8 năm 2018
Ngày 07/07: tiết Tiểu thử
Ngày 23/07: tiết Đại thử

Xem ngày tốt trong tháng 8 năm 2018: có 13 ngày, trong đó có 7 ngày Rất tốt6 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 8 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 8 năm 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 8 năm 2018

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất xấu
Thứ Tư, 01/08
20/06/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Sửu tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
2
Bình thường
Thứ Năm, 02/08
21/06/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Bính Dần tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
3
Rất tốt
Thứ Sáu, 03/08
22/06/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mão tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
4
Xấu
Thứ Bảy, 04/08
23/06/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Thìn tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
5
Bình thường
Chủ Nhật, 05/08
24/06/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Kỷ Tỵ tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
6
Rất xấu
Thứ Hai, 06/08
25/06/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Ngọ tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
7
Rất xấu
Thứ Ba, 07/08
26/06/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Mùi tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
8
Tốt
Thứ Tư, 08/08
27/06/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Nhâm Thân tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
9
Rất tốt
Thứ Năm, 09/08
28/06/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Dậu tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
10
Bình thường
Thứ Sáu, 10/08
29/06/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Giáp Tuất tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch
11
Bình thường
Thứ Bảy, 11/08
01/07/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Ất Hợi tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
12
Rất tốt
Chủ Nhật, 12/08
02/07/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Tý tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
13
Bình thường
Thứ Hai, 13/08
03/07/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Đinh Sửu tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
14
Rất xấu
Thứ Ba, 14/08
04/07/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Dần tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
15
Rất xấu
Thứ Tư, 15/08
05/07/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Mão tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
16
Rất tốt
Thứ Năm, 16/08
06/07/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Thìn tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
17
Rất tốt
Thứ Sáu, 17/08
07/07/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Tỵ tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
18
Rất xấu
Thứ Bảy, 18/08
08/07/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Ngọ tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
19
Rất tốt
Chủ Nhật, 19/08
09/07/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Mùi tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
20
Rất xấu
Thứ Hai, 20/08
10/07/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Thân tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
21
Tốt
Thứ Ba, 21/08
11/07/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Dậu tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc
22
Tốt
Thứ Tư, 22/08
12/07/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Bính Tuất tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành
23
Rất xấu
Thứ Năm, 23/08
13/07/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Đinh Hợi tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
24
Tốt
Thứ Sáu, 24/08
14/07/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Mậu Tý tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
25
Bình thường
Thứ Bảy, 25/08
15/07/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Kỷ Sửu tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
26
Rất xấu
Chủ Nhật, 26/08
16/07/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Dần tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
27
Rất xấu
Thứ Hai, 27/08
17/07/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Mão tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
28
Rất tốt
Thứ Ba, 28/08
18/07/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
29
Tốt
Thứ Tư, 29/08
19/07/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Tỵ tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
30
Xấu
Thứ Năm, 30/08
20/07/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Ngọ tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Mua xe, Ký kết hợp đồng
31
Tốt
Thứ Sáu, 31/08
21/07/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Mùi tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)