Tháng 6 năm 2019
Ngày 06/05: tiết Lập hạ
Ngày 21/05: tiết Tiểu mãn

Xem ngày tốt trong tháng 6 năm 2019: có 10 ngày, trong đó có 5 ngày Rất tốt5 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 6 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 6 năm 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 6 năm 2019

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Tốt
Thứ Bảy, 01/06
28/04/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Tỵ tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
2
Rất tốt
Chủ Nhật, 02/06
29/04/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Ngọ tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
3
Xấu
Thứ Hai, 03/06
01/05/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Mùi tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
4
Tốt
Thứ Ba, 04/06
02/05/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Nhâm Thân tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
5
Bình thường
Thứ Tư, 05/06
03/05/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Quý Dậu tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
6
Rất xấu
Thứ Năm, 06/06
04/05/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Tuất tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7
Rất tốt
Thứ Sáu, 07/06
05/05/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Hợi tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
8
Xấu
Thứ Bảy, 08/06
06/05/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Tý tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
9
Tốt
Chủ Nhật, 09/06
07/05/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Sửu tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
10
Xấu
Thứ Hai, 10/06
08/05/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Dần tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
11
Tốt
Thứ Ba, 11/06
09/05/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Mão tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Âm trạch
12
Rất xấu
Thứ Tư, 12/06
10/05/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Thìn tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
13
Rất xấu
Thứ Năm, 13/06
11/05/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Tỵ tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
14
Rất xấu
Thứ Sáu, 14/06
12/05/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Ngọ tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
15
Xấu
Thứ Bảy, 15/06
13/05/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Mùi tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
16
Bình thường
Chủ Nhật, 16/06
14/05/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Giáp Thân tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
17
Xấu
Thứ Hai, 17/06
15/05/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Dậu tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
18
Rất tốt
Thứ Ba, 18/06
16/05/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Tuất tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
19
Tốt
Thứ Tư, 19/06
17/05/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Hợi tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
20
Bình thường
Thứ Năm, 20/06
18/05/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Mậu Tý tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
21
Xấu
Thứ Sáu, 21/06
19/05/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Sửu tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
22
Xấu
Thứ Bảy, 22/06
20/05/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Dần tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
23
Rất tốt
Chủ Nhật, 23/06
21/05/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Mão tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
24
Xấu
Thứ Hai, 24/06
22/05/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
25
Rất xấu
Thứ Ba, 25/06
23/05/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Tỵ tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
26
Rất tốt
Thứ Tư, 26/06
24/05/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Ngọ tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
27
Rất xấu
Thứ Năm, 27/06
25/05/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Mùi tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
28
Rất xấu
Thứ Sáu, 28/06
26/05/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Bính Thân tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
29
Bình thường
Thứ Bảy, 29/06
27/05/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Đinh Dậu tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
30
Rất xấu
Chủ Nhật, 30/06
28/05/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Tuất tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)