Tháng 6 năm 2018
Ngày 05/05: tiết Lập hạ
Ngày 21/05: tiết Tiểu mãn

Xem ngày tốt trong tháng 6 năm 2018: có 10 ngày, trong đó có 5 ngày Rất tốt5 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 6 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 6 năm 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 6 năm 2018

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất xấu
Thứ Sáu, 01/06
18/04/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Tý tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
2
Rất tốt
Thứ Bảy, 02/06
19/04/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Sửu tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
3
Tốt
Chủ Nhật, 03/06
20/04/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Bính Dần tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
4
Xấu
Thứ Hai, 04/06
21/04/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Mão tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
5
Tốt
Thứ Ba, 05/06
22/04/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Mậu Thìn tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
6
Xấu
Thứ Tư, 06/06
23/04/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Tỵ tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
7
Bình thường
Thứ Năm, 07/06
24/04/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Canh Ngọ tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
8
Rất tốt
Thứ Sáu, 08/06
25/04/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Mùi tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
9
Xấu
Thứ Bảy, 09/06
26/04/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Thân tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
10
Xấu
Chủ Nhật, 10/06
27/04/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Dậu tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
11
Xấu
Thứ Hai, 11/06
28/04/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Tuất tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
12
Rất tốt
Thứ Ba, 12/06
29/04/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Hợi tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
13
Rất xấu
Thứ Tư, 13/06
30/04/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Bính Tý tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
14
Tốt
Thứ Năm, 14/06
01/05/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Sửu tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
15
Xấu
Thứ Sáu, 15/06
02/05/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Dần tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
16
Rất tốt
Thứ Bảy, 16/06
03/05/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Kỷ Mão tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
17
Xấu
Chủ Nhật, 17/06
04/05/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Thìn tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
18
Rất xấu
Thứ Hai, 18/06
05/05/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Tỵ tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
19
Xấu
Thứ Ba, 19/06
06/05/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Ngọ tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
20
Xấu
Thứ Tư, 20/06
07/05/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Mùi tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
21
Xấu
Thứ Năm, 21/06
08/05/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Thân tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
22
Tốt
Thứ Sáu, 22/06
09/05/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Dậu tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
23
Xấu
Thứ Bảy, 23/06
10/05/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Tuất tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
24
Xấu
Chủ Nhật, 24/06
11/05/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Hợi tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
25
Xấu
Thứ Hai, 25/06
12/05/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Tý tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
26
Xấu
Thứ Ba, 26/06
13/05/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Sửu tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
27
Rất tốt
Thứ Tư, 27/06
14/05/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Dần tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
28
Tốt
Thứ Năm, 28/06
15/05/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Tân Mão tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
29
Rất xấu
Thứ Sáu, 29/06
16/05/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Thìn tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
30
Rất xấu
Thứ Bảy, 30/06
17/05/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Tỵ tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)