Tháng 11 năm 2017
Ngày 08/10: tiết Hàn lộ
Ngày 23/10: tiết Sương giáng

Xem ngày tốt trong tháng 11 năm 2017: có 12 ngày, trong đó có 9 ngày Rất tốt3 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 11 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 11 năm 2017
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 11 năm 2017

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất xấu
Thứ Tư, 01/11
13/09/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
2
Rất xấu
Thứ Năm, 02/11
14/09/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Tỵ tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
3
Xấu
Thứ Sáu, 03/11
15/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Ngọ tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
4
Xấu
Thứ Bảy, 04/11
16/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Mùi tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
5
Rất tốt
Chủ Nhật, 05/11
17/09/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Thân tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
6
Xấu
Thứ Hai, 06/11
18/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Dậu tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
7
Xấu
Thứ Ba, 07/11
19/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Tuất tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
8
Xấu
Thứ Tư, 08/11
20/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Hợi tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
9
Rất tốt
Thứ Năm, 09/11
21/09/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tý tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
10
Xấu
Thứ Sáu, 10/11
22/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Sửu tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
11
Bình thường
Thứ Bảy, 11/11
23/09/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Nhâm Dần tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
12
Rất tốt
Chủ Nhật, 12/11
24/09/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Mão tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
13
Rất tốt
Thứ Hai, 13/11
25/09/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Thìn tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch
14
Rất tốt
Thứ Ba, 14/11
26/09/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Tỵ tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
15
Xấu
Thứ Tư, 15/11
27/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Ngọ tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
16
Rất tốt
Thứ Năm, 16/11
28/09/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mùi tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
17
Rất tốt
Thứ Sáu, 17/11
29/09/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Mậu Thân tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
18
Tốt
Thứ Bảy, 18/11
01/10/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Dậu tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
19
Bình thường
Chủ Nhật, 19/11
02/10/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Canh Tuất tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
20
Tốt
Thứ Hai, 20/11
03/10/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Tân Hợi tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Làm việc phúc, Xuất hành
21
Xấu
Thứ Ba, 21/11
04/10/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Tý tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
22
Rất xấu
Thứ Tư, 22/11
05/10/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Sửu tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
23
Xấu
Thứ Năm, 23/11
06/10/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Dần tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
24
Tốt
Thứ Sáu, 24/11
07/10/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Mão tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
25
Rất tốt
Thứ Bảy, 25/11
08/10/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Thìn tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
26
Rất xấu
Chủ Nhật, 26/11
09/10/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Đinh Tỵ tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
27
Rất tốt
Thứ Hai, 27/11
10/10/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Mậu Ngọ tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
28
Xấu
Thứ Ba, 28/11
11/10/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Mùi tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
29
Rất xấu
Thứ Tư, 29/11
12/10/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Thân tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
30
Rất xấu
Thứ Năm, 30/11
13/10/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Dậu tháng Tân Hợi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)