Xem ngay Tử vi 2017 để biết Tài Lộc, Công Danh, Vận Hạn trong năm

Tháng 11 năm 2016
Ngày 08/10: tiết Hàn lộ
Ngày 23/10: tiết Sương giáng

Xem ngày tốt trong tháng 11 năm 2016: có 9 ngày, trong đó có 7 ngày Rất tốt2 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 11 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 11 năm 2016
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 11 năm 2016

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Tốt
Thứ Ba, 01/11
02/10/2016 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Hợi tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Làm việc phúc
2
Rất xấu
Thứ Tư, 02/11
03/10/2016 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Tý tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
3
Xấu
Thứ Năm, 03/11
04/10/2016 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Sửu tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
4
Rất xấu
Thứ Sáu, 04/11
05/10/2016 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Dần tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
5
Xấu
Thứ Bảy, 05/11
06/10/2016 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Mão tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
6
Bình thường
Chủ Nhật, 06/11
07/10/2016 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Nhâm Thìn tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7
Rất xấu
Thứ Hai, 07/11
08/10/2016 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Tỵ tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
8
Rất tốt
Thứ Ba, 08/11
09/10/2016 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Ngọ tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
9
Rất tốt
Thứ Tư, 09/11
10/10/2016 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Mùi tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
10
Bình thường
Thứ Năm, 10/11
11/10/2016 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Bính Thân tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
11
Rất xấu
Thứ Sáu, 11/11
12/10/2016 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Đinh Dậu tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
12
Rất xấu
Thứ Bảy, 12/11
13/10/2016 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Tuất tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
13
Xấu
Chủ Nhật, 13/11
14/10/2016 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Hợi tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
14
Rất tốt
Thứ Hai, 14/11
15/10/2016 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tý tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
15
Rất tốt
Thứ Ba, 15/11
16/10/2016 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Sửu tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
16
Bình thường
Thứ Tư, 16/11
17/10/2016 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Nhâm Dần tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
17
Xấu
Thứ Năm, 17/11
18/10/2016 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Mão tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
18
Xấu
Thứ Sáu, 18/11
19/10/2016 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Thìn tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
19
Rất tốt
Thứ Bảy, 19/11
20/10/2016 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Tỵ tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
20
Rất xấu
Chủ Nhật, 20/11
21/10/2016 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Bính Ngọ tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
21
Rất tốt
Thứ Hai, 21/11
22/10/2016 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mùi tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
22
Bình thường
Thứ Ba, 22/11
23/10/2016 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Mậu Thân tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
23
Rất xấu
Thứ Tư, 23/11
24/10/2016 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Dậu tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
24
Rất tốt
Thứ Năm, 24/11
25/10/2016 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tuất tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
25
Tốt
Thứ Sáu, 25/11
26/10/2016 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Tân Hợi tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Làm việc phúc
26
Xấu
Thứ Bảy, 26/11
27/10/2016 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Tý tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
27
Rất xấu
Chủ Nhật, 27/11
28/10/2016 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Sửu tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
28
Xấu
Thứ Hai, 28/11
29/10/2016 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Dần tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
29
Xấu
Thứ Ba, 29/11
01/11/2016 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Mão tháng Canh Tý, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
30
Xấu
Thứ Tư, 30/11
02/11/2016 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Thìn tháng Canh Tý, năm Bính Thân
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)