Tháng 10 năm 2019
Ngày 08/09: tiết Bạch lộ
Ngày 23/09: tiết Thu phân

Xem ngày tốt trong tháng 10 năm 2019: có 9 ngày, trong đó có 6 ngày Rất tốt3 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 10 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 10 năm 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 10 năm 2019

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất xấu
Thứ Ba, 01/10
03/09/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Mùi tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
2
Bình thường
Thứ Tư, 02/10
04/09/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Nhâm Thân tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Làm việc phúc
3
Xấu
Thứ Năm, 03/10
05/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Dậu tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
4
Rất xấu
Thứ Sáu, 04/10
06/09/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Tuất tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
5
Rất tốt
Thứ Bảy, 05/10
07/09/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Hợi tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
6
Rất tốt
Chủ Nhật, 06/10
08/09/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Tý tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
7
Tốt
Thứ Hai, 07/10
09/09/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Sửu tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
8
Bình thường
Thứ Ba, 08/10
10/09/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Mậu Dần tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
9
Bình thường
Thứ Tư, 09/10
11/09/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Kỷ Mão tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
10
Rất tốt
Thứ Năm, 10/10
12/09/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Thìn tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
11
Xấu
Thứ Sáu, 11/10
13/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Tỵ tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
12
Rất xấu
Thứ Bảy, 12/10
14/09/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Ngọ tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
13
Xấu
Chủ Nhật, 13/10
15/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Mùi tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
14
Rất tốt
Thứ Hai, 14/10
16/09/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Thân tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
15
Tốt
Thứ Ba, 15/10
17/09/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Dậu tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
16
Rất tốt
Thứ Tư, 16/10
18/09/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Tuất tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
17
Xấu
Thứ Năm, 17/10
19/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Hợi tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
18
Rất xấu
Thứ Sáu, 18/10
20/09/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Tý tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
19
Xấu
Thứ Bảy, 19/10
21/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Sửu tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
20
Xấu
Chủ Nhật, 20/10
22/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Dần tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
21
Xấu
Thứ Hai, 21/10
23/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Mão tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
22
Xấu
Thứ Ba, 22/10
24/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Thìn tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
23
Xấu
Thứ Tư, 23/10
25/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Tỵ tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
24
Xấu
Thứ Năm, 24/10
26/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Ngọ tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
25
Xấu
Thứ Sáu, 25/10
27/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Mùi tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
26
Rất tốt
Thứ Bảy, 26/10
28/09/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Thân tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
27
Xấu
Chủ Nhật, 27/10
29/09/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Dậu tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
28
Xấu
Thứ Hai, 28/10
01/10/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Tuất tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
29
Xấu
Thứ Ba, 29/10
02/10/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Hợi tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
30
Bình thường
Thứ Tư, 30/10
03/10/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Canh Tý tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
31
Tốt
Thứ Năm, 31/10
04/10/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Tân Sửu tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)