Tháng 10 năm 2018
Ngày 07/09: tiết Bạch lộ
Ngày 23/09: tiết Thu phân

Xem ngày tốt trong tháng 10 năm 2018: có 9 ngày, trong đó có 5 ngày Rất tốt4 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 10 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 10 năm 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 10 năm 2018

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất tốt
Thứ Hai, 01/10
22/08/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Dần tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
2
Rất tốt
Thứ Ba, 02/10
23/08/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mão tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
3
Rất xấu
Thứ Tư, 03/10
24/08/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Thìn tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
4
Xấu
Thứ Năm, 04/10
25/08/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Tỵ tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
5
Tốt
Thứ Sáu, 05/10
26/08/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Canh Ngọ tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
6
Bình thường
Thứ Bảy, 06/10
27/08/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Tân Mùi tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7
Xấu
Chủ Nhật, 07/10
28/08/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Thân tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
8
Bình thường
Thứ Hai, 08/10
29/08/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Quý Dậu tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi
9
Rất xấu
Thứ Ba, 09/10
01/09/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Tuất tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
10
Rất tốt
Thứ Tư, 10/10
02/09/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Hợi tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
11
Xấu
Thứ Năm, 11/10
03/09/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Tý tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
12
Tốt
Thứ Sáu, 12/10
04/09/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Sửu tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
13
Xấu
Thứ Bảy, 13/10
05/09/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Dần tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
14
Bình thường
Chủ Nhật, 14/10
06/09/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Kỷ Mão tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
15
Rất tốt
Thứ Hai, 15/10
07/09/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Thìn tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
16
Xấu
Thứ Ba, 16/10
08/09/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Tỵ tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
17
Xấu
Thứ Tư, 17/10
09/09/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Ngọ tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
18
Rất xấu
Thứ Năm, 18/10
10/09/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Mùi tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
19
Bình thường
Thứ Sáu, 19/10
11/09/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Giáp Thân tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Làm việc phúc, Xuất hành
20
Tốt
Thứ Bảy, 20/10
12/09/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Dậu tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
21
Bình thường
Chủ Nhật, 21/10
13/09/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Bính Tuất tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
22
Tốt
Thứ Hai, 22/10
14/09/2018 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Hợi tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
23
Xấu
Thứ Ba, 23/10
15/09/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Tý tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
24
Xấu
Thứ Tư, 24/10
16/09/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Sửu tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
25
Xấu
Thứ Năm, 25/10
17/09/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Dần tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
26
Rất tốt
Thứ Sáu, 26/10
18/09/2018 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Mão tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
27
Xấu
Thứ Bảy, 27/10
19/09/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Thìn tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
28
Rất xấu
Chủ Nhật, 28/10
20/09/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Tỵ tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
29
Xấu
Thứ Hai, 29/10
21/09/2018 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Ngọ tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
30
Rất xấu
Thứ Ba, 30/10
22/09/2018 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Mùi tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
31
Bình thường
Thứ Tư, 31/10
23/09/2018 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Bính Thân tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tuất
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)