Tháng 10 năm 2017
Ngày 07/09: tiết Bạch lộ
Ngày 23/09: tiết Thu phân

Xem ngày tốt trong tháng 10 năm 2017: có 12 ngày, trong đó có 6 ngày Rất tốt6 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 10 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 10 năm 2017
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 10 năm 2017

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Xấu
Chủ Nhật, 01/10
12/08/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Dậu tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
2
Xấu
Thứ Hai, 02/10
13/08/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Tuất tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
3
Rất xấu
Thứ Ba, 03/10
14/08/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Hợi tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
4
Tốt
Thứ Tư, 04/10
15/08/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Giáp Tý tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch
5
Rất xấu
Thứ Năm, 05/10
16/08/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Sửu tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
6
Rất tốt
Thứ Sáu, 06/10
17/08/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Dần tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
7
Rất tốt
Thứ Bảy, 07/10
18/08/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mão tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
8
Xấu
Chủ Nhật, 08/10
19/08/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Thìn tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
9
Rất xấu
Thứ Hai, 09/10
20/08/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Tỵ tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
10
Rất tốt
Thứ Ba, 10/10
21/08/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Ngọ tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
11
Tốt
Thứ Tư, 11/10
22/08/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Tân Mùi tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
12
Xấu
Thứ Năm, 12/10
23/08/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Thân tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
13
Tốt
Thứ Sáu, 13/10
24/08/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Dậu tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
14
Rất xấu
Thứ Bảy, 14/10
25/08/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Tuất tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
15
Rất tốt
Chủ Nhật, 15/10
26/08/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Hợi tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
16
Tốt
Thứ Hai, 16/10
27/08/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Bính Tý tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
17
Rất tốt
Thứ Ba, 17/10
28/08/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Sửu tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
18
Tốt
Thứ Tư, 18/10
29/08/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Mậu Dần tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
19
Tốt
Thứ Năm, 19/10
30/08/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Mão tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành
20
Bình thường
Thứ Sáu, 20/10
01/09/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Canh Thìn tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch
21
Xấu
Thứ Bảy, 21/10
02/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Tỵ tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
22
Rất xấu
Chủ Nhật, 22/10
03/09/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Ngọ tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
23
Xấu
Thứ Hai, 23/10
04/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Mùi tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
24
Xấu
Thứ Ba, 24/10
05/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Thân tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
25
Rất xấu
Thứ Tư, 25/10
06/09/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Dậu tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
26
Rất xấu
Thứ Năm, 26/10
07/09/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Bính Tuất tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
27
Rất tốt
Thứ Sáu, 27/10
08/09/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Hợi tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
28
Xấu
Thứ Bảy, 28/10
09/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Tý tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
29
Xấu
Chủ Nhật, 29/10
10/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Sửu tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
30
Xấu
Thứ Hai, 30/10
11/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Dần tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
31
Xấu
Thứ Ba, 31/10
12/09/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Mão tháng Canh Tuất, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)