Tháng 1 năm 2018
Ngày 07/12: tiết Đại tuyết
Ngày 21/12: tiết Đông chí

Xem ngày tốt trong tháng 1 năm 2018: có 11 ngày, trong đó có 7 ngày Rất tốt4 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 1 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 1 năm 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 1 năm 2018

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất xấu
Thứ Hai, 01/01
15/11/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Tỵ tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
2
Rất tốt
Thứ Ba, 02/01
16/11/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Ngọ tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
3
Rất xấu
Thứ Tư, 03/01
17/11/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Mùi tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
4
Rất tốt
Thứ Năm, 04/01
18/11/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Thân tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
5
Tốt
Thứ Sáu, 05/01
19/11/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Dậu tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
6
Rất xấu
Thứ Bảy, 06/01
20/11/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Tuất tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7
Rất xấu
Chủ Nhật, 07/01
21/11/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Hợi tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
8
Rất tốt
Thứ Hai, 08/01
22/11/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tý tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
9
Rất tốt
Thứ Ba, 09/01
23/11/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Sửu tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
10
Tốt
Thứ Tư, 10/01
24/11/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Nhâm Dần tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
11
Tốt
Thứ Năm, 11/01
25/11/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Mão tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
12
Rất xấu
Thứ Sáu, 12/01
26/11/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
13
Bình thường
Thứ Bảy, 13/01
27/11/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Ất Tỵ tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
14
Xấu
Chủ Nhật, 14/01
28/11/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Ngọ tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
15
Xấu
Thứ Hai, 15/01
29/11/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Mùi tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
16
Rất tốt
Thứ Ba, 16/01
30/11/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Mậu Thân tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
17
Tốt
Thứ Tư, 17/01
01/12/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Dậu tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
18
Bình thường
Thứ Năm, 18/01
02/12/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Canh Tuất tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
19
Rất tốt
Thứ Sáu, 19/01
03/12/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Hợi tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
20
Xấu
Thứ Bảy, 20/01
04/12/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Tý tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
21
Rất xấu
Chủ Nhật, 21/01
05/12/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Sửu tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
22
Xấu
Thứ Hai, 22/01
06/12/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Dần tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
23
Rất xấu
Thứ Ba, 23/01
07/12/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Mão tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
24
Xấu
Thứ Tư, 24/01
08/12/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Thìn tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
25
Xấu
Thứ Năm, 25/01
09/12/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Tỵ tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
26
Rất tốt
Thứ Sáu, 26/01
10/12/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Mậu Ngọ tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
27
Rất xấu
Thứ Bảy, 27/01
11/12/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Mùi tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
28
Xấu
Chủ Nhật, 28/01
12/12/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Thân tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
29
Xấu
Thứ Hai, 29/01
13/12/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Dậu tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
30
Bình thường
Thứ Ba, 30/01
14/12/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Nhâm Tuất tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
31
Xấu
Thứ Tư, 31/01
15/12/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Hợi tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)