Xem ngay Tử vi 2017 để biết Tài Lộc, Công Danh, Vận Hạn trong năm

Tháng 8 năm 2017
Ngày 07/07: tiết Tiểu thử
Ngày 22/07: tiết Đại thử

Xem ngày tốt trong tháng 8 năm 2017: có 14 ngày, trong đó có 7 ngày Rất tốt7 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 8 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 8 năm 2017
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 8 năm 2017

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Bình thường
Thứ Ba, 01/08
10/06/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Canh Thân tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Xuất hành
2
Rất xấu
Thứ Tư, 02/08
11/06/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Dậu tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
3
Xấu
Thứ Năm, 03/08
12/06/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Tuất tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
4
Tốt
Thứ Sáu, 04/08
13/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Hợi tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
5
Rất tốt
Thứ Bảy, 05/08
14/06/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Tý tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
6
Rất xấu
Chủ Nhật, 06/08
15/06/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Sửu tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7
Bình thường
Thứ Hai, 07/08
16/06/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Bính Dần tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
8
Rất tốt
Thứ Ba, 08/08
17/06/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mão tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
9
Rất xấu
Thứ Tư, 09/08
18/06/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Thìn tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
10
Tốt
Thứ Năm, 10/08
19/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Tỵ tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
11
Rất xấu
Thứ Sáu, 11/08
20/06/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Ngọ tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
12
Xấu
Thứ Bảy, 12/08
21/06/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Mùi tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
13
Tốt
Chủ Nhật, 13/08
22/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Nhâm Thân tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
14
Rất tốt
Thứ Hai, 14/08
23/06/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Dậu tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
15
Tốt
Thứ Ba, 15/08
24/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Giáp Tuất tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch
16
Rất tốt
Thứ Tư, 16/08
25/06/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Hợi tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
17
Tốt
Thứ Năm, 17/08
26/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Bính Tý tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
18
Tốt
Thứ Sáu, 18/08
27/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Sửu tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
19
Rất xấu
Thứ Bảy, 19/08
28/06/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Dần tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
20
Xấu
Chủ Nhật, 20/08
29/06/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Mão tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
21
Bình thường
Thứ Hai, 21/08
30/06/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Canh Thìn tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
22
Rất tốt
Thứ Ba, 22/08
01/07/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Tỵ tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
23
Rất xấu
Thứ Tư, 23/08
02/07/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Ngọ tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
24
Rất xấu
Thứ Năm, 24/08
03/07/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Mùi tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
25
Rất xấu
Thứ Sáu, 25/08
04/07/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Thân tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
26
Tốt
Thứ Bảy, 26/08
05/07/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Dậu tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc
27
Rất tốt
Chủ Nhật, 27/08
06/07/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Tuất tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
28
Xấu
Thứ Hai, 28/08
07/07/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Hợi tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
29
Rất tốt
Thứ Ba, 29/08
08/07/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Mậu Tý tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
30
Xấu
Thứ Tư, 30/08
09/07/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Sửu tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
31
Rất xấu
Thứ Năm, 31/08
10/07/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Dần tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)