Tháng 10 năm 2020
Ngày 07/09: tiết Bạch lộ
Ngày 22/09: tiết Thu phân

Xem ngày tốt trong tháng 10 năm 2020: có 11 ngày, trong đó có 5 ngày Rất tốt6 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 10 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 10 năm 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 10 năm 2020

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất tốt
Thứ Năm, 01/10
15/08/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Sửu tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
2
Xấu
Thứ Sáu, 02/10
16/08/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Dần tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
3
Tốt
Thứ Bảy, 03/10
17/08/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Mão tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc
4
Xấu
Chủ Nhật, 04/10
18/08/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Thìn tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
5
Rất xấu
Thứ Hai, 05/10
19/08/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Tỵ tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
6
Bình thường
Thứ Ba, 06/10
20/08/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Nhâm Ngọ tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7
Xấu
Thứ Tư, 07/10
21/08/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Mùi tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
8
Xấu
Thứ Năm, 08/10
22/08/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Thân tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
9
Tốt
Thứ Sáu, 09/10
23/08/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Dậu tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
10
Xấu
Thứ Bảy, 10/10
24/08/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Tuất tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành
11
Xấu
Chủ Nhật, 11/10
25/08/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Hợi tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
12
Tốt
Thứ Hai, 12/10
26/08/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Mậu Tý tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
13
Xấu
Thứ Ba, 13/10
27/08/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Sửu tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
14
Tốt
Thứ Tư, 14/10
28/08/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Canh Dần tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
15
Xấu
Thứ Năm, 15/10
29/08/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Mão tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
16
Rất xấu
Thứ Sáu, 16/10
30/08/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Thìn tháng Ất Dậu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
17
Tốt
Thứ Bảy, 17/10
01/09/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Tỵ tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
18
Rất tốt
Chủ Nhật, 18/10
02/09/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Ngọ tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
19
Tốt
Thứ Hai, 19/10
03/09/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Mùi tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành
20
Xấu
Thứ Ba, 20/10
04/09/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Thân tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
21
Xấu
Thứ Tư, 21/10
05/09/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Dậu tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
22
Rất xấu
Thứ Năm, 22/10
06/09/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Tuất tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
23
Bình thường
Thứ Sáu, 23/10
07/09/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Kỷ Hợi tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
24
Rất tốt
Thứ Bảy, 24/10
08/09/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tý tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
25
Xấu
Chủ Nhật, 25/10
09/09/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Sửu tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
26
Bình thường
Thứ Hai, 26/10
10/09/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Nhâm Dần tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
27
Xấu
Thứ Ba, 27/10
11/09/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Mão tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
28
Rất xấu
Thứ Tư, 28/10
12/09/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Thìn tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
29
Rất tốt
Thứ Năm, 29/10
13/09/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Tỵ tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
30
Xấu
Thứ Sáu, 30/10
14/09/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Ngọ tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
31
Rất tốt
Thứ Bảy, 31/10
15/09/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mùi tháng Bính Tuất, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)