Tháng 12 năm 2019
Ngày 08/11: tiết Lập đông
Ngày 22/11: tiết Tiểu tuyết

Xem ngày tốt trong tháng 12 năm 2019: có 14 ngày, trong đó có 7 ngày Rất tốt7 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 12 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 12 năm 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 12 năm 2019

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất tốt
Chủ Nhật, 01/12
06/11/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Thân tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
2
Tốt
Thứ Hai, 02/12
07/11/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Dậu tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
3
Rất xấu
Thứ Ba, 03/12
08/11/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Tuất tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
4
Xấu
Thứ Tư, 04/12
09/11/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Hợi tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
5
Tốt
Thứ Năm, 05/12
10/11/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Bính Tý tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
6
Rất tốt
Thứ Sáu, 06/12
11/11/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Sửu tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
7
Rất xấu
Thứ Bảy, 07/12
12/11/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Dần tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
8
Tốt
Chủ Nhật, 08/12
13/11/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Mão tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
9
Rất tốt
Thứ Hai, 09/12
14/11/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Thìn tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
10
Xấu
Thứ Ba, 10/12
15/11/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Tỵ tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
11
Rất tốt
Thứ Tư, 11/12
16/11/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Ngọ tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
12
Rất xấu
Thứ Năm, 12/12
17/11/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Mùi tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
13
Xấu
Thứ Sáu, 13/12
18/11/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Thân tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
14
Tốt
Thứ Bảy, 14/12
19/11/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Dậu tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
15
Rất xấu
Chủ Nhật, 15/12
20/11/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Bính Tuất tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
16
Xấu
Thứ Hai, 16/12
21/11/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Hợi tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
17
Tốt
Thứ Ba, 17/12
22/11/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Mậu Tý tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
18
Rất tốt
Thứ Tư, 18/12
23/11/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Kỷ Sửu tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
19
Rất xấu
Thứ Năm, 19/12
24/11/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Dần tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
20
Tốt
Thứ Sáu, 20/12
25/11/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Tân Mão tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
21
Xấu
Thứ Bảy, 21/12
26/11/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Thìn tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
22
Rất xấu
Chủ Nhật, 22/12
27/11/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Tỵ tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
23
Bình thường
Thứ Hai, 23/12
28/11/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Giáp Ngọ tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Làm việc phúc, Xuất hành
24
Rất xấu
Thứ Ba, 24/12
29/11/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Mùi tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
25
Rất tốt
Thứ Tư, 25/12
30/11/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Thân tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
26
Rất xấu
Thứ Năm, 26/12
01/12/2019 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Đinh Dậu tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
27
Xấu
Thứ Sáu, 27/12
02/12/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Tuất tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
28
Tốt
Thứ Bảy, 28/12
03/12/2019 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Hợi tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Động thổ xây nhà, đổ trần, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
29
Rất tốt
Chủ Nhật, 29/12
04/12/2019 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Canh Tý tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
30
Xấu
Thứ Hai, 30/12
05/12/2019 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Sửu tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
31
Bình thường
Thứ Ba, 31/12
06/12/2019 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Nhâm Dần tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)