Tháng 3 năm 2020
Ngày 04/02: tiết Lập xuân
Ngày 19/02: tiết Vũ thủy

Xem ngày tốt trong tháng 3 năm 2020: có 16 ngày, trong đó có 7 ngày Rất tốt9 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 3 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 3 năm 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 3 năm 2020

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất tốt
Chủ Nhật, 01/03
08/02/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Mão tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
2
Rất xấu
Thứ Hai, 02/03
09/02/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Thìn tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
3
Tốt
Thứ Ba, 03/03
10/02/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Tỵ tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
4
Tốt
Thứ Tư, 04/03
11/02/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Bính Ngọ tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
5
Tốt
Thứ Năm, 05/03
12/02/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Mùi tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
6
Rất tốt
Thứ Sáu, 06/03
13/02/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Mậu Thân tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
7
Tốt
Thứ Bảy, 07/03
14/02/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Dậu tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
8
Bình thường
Chủ Nhật, 08/03
15/02/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Canh Tuất tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Làm việc phúc
9
Rất tốt
Thứ Hai, 09/03
16/02/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Hợi tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
10
Tốt
Thứ Ba, 10/03
17/02/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Nhâm Tý tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
11
Rất xấu
Thứ Tư, 11/03
18/02/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Quý Sửu tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
12
Rất xấu
Thứ Năm, 12/03
19/02/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Dần tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
13
Xấu
Thứ Sáu, 13/03
20/02/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Mão tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
14
Bình thường
Thứ Bảy, 14/03
21/02/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Bính Thìn tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
15
Rất xấu
Chủ Nhật, 15/03
22/02/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Đinh Tỵ tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
16
Tốt
Thứ Hai, 16/03
23/02/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Mậu Ngọ tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch
17
Tốt
Thứ Ba, 17/03
24/02/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Mùi tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
18
Xấu
Thứ Tư, 18/03
25/02/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Thân tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
19
Xấu
Thứ Năm, 19/03
26/02/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Dậu tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
20
Rất xấu
Thứ Sáu, 20/03
27/02/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Tuất tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
21
Xấu
Thứ Bảy, 21/03
28/02/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Hợi tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
22
Tốt
Chủ Nhật, 22/03
29/02/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Giáp Tý tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
23
Rất xấu
Thứ Hai, 23/03
30/02/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Sửu tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
24
Rất tốt
Thứ Ba, 24/03
01/03/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Dần tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
25
Rất tốt
Thứ Tư, 25/03
02/03/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mão tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
26
Tốt
Thứ Năm, 26/03
03/03/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Mậu Thìn tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
27
Bình thường
Thứ Sáu, 27/03
04/03/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Kỷ Tỵ tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
28
Rất xấu
Thứ Bảy, 28/03
05/03/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Ngọ tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
29
Bình thường
Chủ Nhật, 29/03
06/03/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Tân Mùi tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
30
Rất tốt
Thứ Hai, 30/03
07/03/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Thân tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
31
Rất tốt
Thứ Ba, 31/03
08/03/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Dậu tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)