Xem ngay Tử vi 2017 để biết Tài Lộc, Công Danh, Vận Hạn trong năm

Tháng 6 năm 2017
Ngày 05/05: tiết Lập hạ
Ngày 21/05: tiết Tiểu mãn

Xem ngày tốt trong tháng 6 năm 2017: có 10 ngày, trong đó có 3 ngày Rất tốt7 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 6 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 6 năm 2017
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 6 năm 2017

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất xấu
Thứ Năm, 01/06
07/05/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Mùi tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
2
Bình thường
Thứ Sáu, 02/06
08/05/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Canh Thân tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Khai trương cửa hàng, Xuất hành
3
Bình thường
Thứ Bảy, 03/06
09/05/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Tân Dậu tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
4
Xấu
Chủ Nhật, 04/06
10/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Tuất tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
5
Tốt
Thứ Hai, 05/06
11/05/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Hợi tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Làm việc phúc, Xuất hành
6
Bình thường
Thứ Ba, 06/06
12/05/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Giáp Tý tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7
Rất xấu
Thứ Tư, 07/06
13/05/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Sửu tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
8
Rất tốt
Thứ Năm, 08/06
14/05/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Dần tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
9
Tốt
Thứ Sáu, 09/06
15/05/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Mão tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
10
Xấu
Thứ Bảy, 10/06
16/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Thìn tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
11
Bình thường
Chủ Nhật, 11/06
17/05/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Kỷ Tỵ tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
12
Xấu
Thứ Hai, 12/06
18/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Ngọ tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
13
Xấu
Thứ Ba, 13/06
19/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Mùi tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
14
Xấu
Thứ Tư, 14/06
20/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Thân tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
15
Bình thường
Thứ Năm, 15/06
21/05/2017 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Quý Dậu tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
16
Rất xấu
Thứ Sáu, 16/06
22/05/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Giáp Tuất tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
17
Rất tốt
Thứ Bảy, 17/06
23/05/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Hợi tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
18
Xấu
Chủ Nhật, 18/06
24/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Bính Tý tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
19
Tốt
Thứ Hai, 19/06
25/05/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Sửu tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
20
Rất tốt
Thứ Ba, 20/06
26/05/2017 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Mậu Dần tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
21
Tốt
Thứ Tư, 21/06
27/05/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Mão tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
22
Xấu
Thứ Năm, 22/06
28/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Thìn tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
23
Xấu
Thứ Sáu, 23/06
29/05/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Tỵ tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
24
Rất xấu
Thứ Bảy, 24/06
01/06/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Nhâm Ngọ tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
25
Tốt
Chủ Nhật, 25/06
02/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Mùi tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
26
Xấu
Thứ Hai, 26/06
03/06/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Thân tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
27
Tốt
Thứ Ba, 27/06
04/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Ất Dậu tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
28
Tốt
Thứ Tư, 28/06
05/06/2017 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Bính Tuất tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
29
Xấu
Thứ Năm, 29/06
06/06/2017 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Hợi tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
30
Rất xấu
Thứ Sáu, 30/06
07/06/2017 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Tý tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)