Tháng 9 năm 2023
Ngày 08/08: tiết Lập thu
Ngày 23/08: tiết Xử thử

Xem ngày tốt trong tháng 9 năm 2023: có 12 ngày, trong đó có 7 ngày Rất tốt5 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 9 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 9 năm 2023
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 9 năm 2023

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Bình thường
Thứ Sáu, 01/09
17/07/2023 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Nhâm Tuất tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc
2
Xấu
Thứ Bảy, 02/09
18/07/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Hợi tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
3
Rất tốt
Chủ Nhật, 03/09
19/07/2023 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Tý tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
4
Xấu
Thứ Hai, 04/09
20/07/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Sửu tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
5
Rất tốt
Thứ Ba, 05/09
21/07/2023 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Dần tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
6
Rất tốt
Thứ Tư, 06/09
22/07/2023 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Mão tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
7
Rất tốt
Thứ Năm, 07/09
23/07/2023 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Mậu Thìn tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
8
Tốt
Thứ Sáu, 08/09
24/07/2023 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Tỵ tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
9
Xấu
Thứ Bảy, 09/09
25/07/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Ngọ tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
10
Rất tốt
Chủ Nhật, 10/09
26/07/2023 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Mùi tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Làm việc phúc
11
Xấu
Thứ Hai, 11/09
27/07/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Thân tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
12
Xấu
Thứ Ba, 12/09
28/07/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Dậu tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
13
Tốt
Thứ Tư, 13/09
29/07/2023 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Giáp Tuất tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc
14
Xấu
Thứ Năm, 14/09
30/07/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Ất Hợi tháng Canh Thân, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
15
Tốt
Thứ Sáu, 15/09
01/08/2023 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Bính Tý tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch
16
Rất tốt
Thứ Bảy, 16/09
02/08/2023 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Đinh Sửu tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
17
Xấu
Chủ Nhật, 17/09
03/08/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Mậu Dần tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
18
Tốt
Thứ Hai, 18/09
04/08/2023 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Mão tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Làm việc phúc, Xuất hành
19
Xấu
Thứ Ba, 19/09
05/08/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Thìn tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
20
Rất xấu
Thứ Tư, 20/09
06/08/2023 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Tỵ tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
21
Xấu
Thứ Năm, 21/09
07/08/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Ngọ tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
22
Xấu
Thứ Sáu, 22/09
08/08/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Mùi tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
23
Xấu
Thứ Bảy, 23/09
09/08/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Giáp Thân tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
24
Bình thường
Chủ Nhật, 24/09
10/08/2023 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Ất Dậu tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
25
Rất tốt
Thứ Hai, 25/09
11/08/2023 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Tuất tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
26
Rất xấu
Thứ Ba, 26/09
12/08/2023 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Đinh Hợi tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
27
Tốt
Thứ Tư, 27/09
13/08/2023 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Mậu Tý tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Làm việc phúc, Âm trạch
28
Rất xấu
Thứ Năm, 28/09
14/08/2023 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Sửu tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
29
Xấu
Thứ Sáu, 29/09
15/08/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Dần tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
30
Xấu
Thứ Bảy, 30/09
16/08/2023 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Mão tháng Tân Dậu, năm Quý Mão
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)