Tháng 1 năm 2021
Ngày 06/12: tiết Đại tuyết
Ngày 21/12: tiết Đông chí

Xem ngày tốt trong tháng 1 năm 2021: có 11 ngày, trong đó có 8 ngày Rất tốt3 ngày Tốt.

Chọn ngày tốt phù hợp với công việc của mình, bạn có thể xem nhanh bảng Lịch ngày tốt tháng 1 dưới đây.

Ngày đẹp trong tháng được tô màu hồng nhạt. Bấm vào từng ngày để chuyển tới mục mô tả chi tiết của ngày đó.

Lịch ngày tốt tháng 1 năm 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Chi tiết ngày tốt tháng 1 năm 2021

Khi xem ngày đẹp bạn cần lưu ý: Những ngày Rất tốt thường thuận lợi cho hầu hết các công việc. Ngày Tốt thì số công việc ít hơn và cũng tùy đặc điểm mỗi việc. Với những việc lớn ảnh hưởng đến đời người như Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe hay Chuyển nhà thì cần phải tra cứu kỹ càng hơn ở tiện ích chuyên biệt để có độ chính xác cao.

Dưới đây là phần trình bày chi tiết Xem ngày tốt trong tháng:

1
Rất tốt
Thứ Sáu, 01/01
19/11/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Kỷ Dậu tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
2
Rất xấu
Thứ Bảy, 02/01
20/11/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Tuất tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
3
Xấu
Chủ Nhật, 03/01
21/11/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Tân Hợi tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
4
Xấu
Thứ Hai, 04/01
22/11/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Tý tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
5
Xấu
Thứ Ba, 05/01
23/11/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Quý Sửu tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
6
Bình thường
Thứ Tư, 06/01
24/11/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Giáp Dần tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Động thổ xây nhà, đổ trần, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Xuất hành
7
Rất xấu
Thứ Năm, 07/01
25/11/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Mão tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
8
Rất tốt
Thứ Sáu, 08/01
26/11/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Bính Thìn tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
9
Tốt
Thứ Bảy, 09/01
27/11/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
10
Rất tốt
Chủ Nhật, 10/01
28/11/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Mậu Ngọ tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
11
Rất xấu
Thứ Hai, 11/01
29/11/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Kỷ Mùi tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
12
Xấu
Thứ Ba, 12/01
30/11/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Canh Thân tháng Mậu Tý, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
13
Rất xấu
Thứ Tư, 13/01
01/12/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Tân Dậu tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
14
Xấu
Thứ Năm, 14/01
02/12/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Nhâm Tuất tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
15
Rất tốt
Thứ Sáu, 15/01
03/12/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Quý Hợi tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
16
Rất tốt
Thứ Bảy, 16/01
04/12/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Giáp Tý tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
17
Rất xấu
Chủ Nhật, 17/01
05/12/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Ất Sửu tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
18
Bình thường
Thứ Hai, 18/01
06/12/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Bính Dần tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
19
Xấu
Thứ Ba, 19/01
07/12/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Mão tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Mua xe, Ký kết hợp đồng, Xuất hành
20
Rất xấu
Thứ Tư, 20/01
08/12/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Mậu Thìn tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
21
Tốt
Thứ Năm, 21/01
09/12/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Kỷ Tỵ tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
22
Rất xấu
Thứ Sáu, 22/01
10/12/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Canh Ngọ tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
23
Rất tốt
Thứ Bảy, 23/01
11/12/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Tân Mùi tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
24
Rất tốt
Chủ Nhật, 24/01
12/12/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Nhâm Thân tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
25
Tốt
Thứ Hai, 25/01
13/12/2020 âm lịch - Ngày Tốt
Ngày Quý Dậu tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
26
Bình thường
Thứ Ba, 26/01
14/12/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Giáp Tuất tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
27
Rất tốt
Thứ Tư, 27/01
15/12/2020 âm lịch - Ngày Rất tốt
Ngày Ất Hợi tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
28
Rất xấu
Thứ Năm, 28/01
16/12/2020 âm lịch - Ngày Rất xấu
Ngày Bính Tý tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
29
Xấu
Thứ Sáu, 29/01
17/12/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Đinh Sửu tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
30
Bình thường
Thứ Bảy, 30/01
18/12/2020 âm lịch - Ngày Bình thường
Ngày Mậu Dần tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành
31
Xấu
Chủ Nhật, 31/01
19/12/2020 âm lịch - Ngày Xấu
Ngày Kỷ Mão tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
Việc tốt trong ngày: Xuất hành

Một số lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng

  1. Ngày tốt xấu ở đây được đánh giá nói chung. Nghĩa là nếu ngày này là tốt thì vẫn có những việc là xấu, không làm. Ngược lại, có ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt, có thể làm. Khi đã chọn ngày tốt theo công việc dự định làm, bạn cần xem qua mục Việc tốt trong ngày có những việc gì có thể làm được. Những công việc lớn ảnh hưởng nhiều tới con người như: Xây nhà, Cưới hỏi, Mua xe nếu không có trong mục Việc tốt đó thì không nên tiến hành - dù ngày đó được ghi là tốt. Còn những việc nhỏ thì có thể thi triển.
  2. Nếu cần xem chi tiết các công việc nào làm được hay không làm được trong ngày hơn nữa, bạn có thể sử dụng tiện ích Xem ngày tốt xấu
  3. Để cho chính xác hơn và chi tiết hơn, một số công việc sau đã tính toán thêm cả tuổi của người xem: Bạn cần lưu ý về những ngày cần tránh - nếu có, trong những tiện ích trên.

Bình luận (Facebook)