Lấy lá số Tử trụ - xem vận mệnh qua ngày tháng năm sinh.

- Nhập họ tên, giới tính.

- Nhập ngày giờ sinh theo Dương lịch của người muốn xem.

Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều các bậc tiền nhân nghiên cứu về mệnh lý để tìm ra các phương pháp lý giải mật mã của đời người một cách hệ thống, đầy đủ và đạt mức độ chuẩn xác cao.

Các khoa nghiên cứu về dự đoán học gồm có Tử vi, Bốc phệ, Bát tự Hà lạc, Tứ trụ, Độn giáp, Phong thủy, Thái ất... Trong đó Tứ trụ là môn dự đoán học dựa trên Bát tự (năm, tháng, ngày, giờ sinh) kết hợp với đại vận, lưu niên để luận đoán mức độ cát hung, họa phúc của đời người.

Khởi nguồn lý luận của Tứ trụ được hình thành từ học thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Tứ trụ lấy triết học biện chứng làm cơ sở, dựa vào lối tư duy biện chứng này để suy đoán. Cho nên Tứ trụ hoàn toàn không có tính thần bí, chỉ thông qua sự thể nghiệm mối quan hệ giữa con người với tự nhiên để có thể đưa ra được kết quả dự đoán chính xác.

Đương số: Nguyễn Văn A
  • Nam mạng: Âm Nam
  • Cung mệnh: Bính Dần
  • Thân Nhược - Kim
Lá số Tứ Trụ - Lập và bình giải
NĂM: 1983
THÁNG: 12
NGÀY: 9
GIỜ: 6:2'
Thực
Quý
L.Quan
Đ.Vượng
Hợi
Nhâm
Giáp
Thương
Tài
Đ.Vượng
M.Dục
Kim Dư
Thiên Y
Thái Cực
Đào Hoa Sát
Không Vong
Tài
Giáp
M.Dục
M.Dục
Quý
Thực
L.Quan
Văn Xương
Đào Hoa
(Thân)
Tân
T.Sinh
Suy
Mùi
Kỷ
Đinh
Ất
Kiêu
Sát
Thiên
Tuyệt
Tuyệt
Bệnh
Hoa Cái
Tỷ
Tân
T.Sinh
Tuyệt
Mão
Ất
Thiên
Bệnh
Thiên Ất
Văn Xương
Tướng Tinh
ĐẠI VẬN 0 (0 - 1 tuổi)
(0y 5m 3d 4h)
Tài
Giáp
M.Dục
Quý
Thực
L.Quan
ĐẠI VẬN 1 (0 - 9 tuổi)
12/05/1984 ->
Thực
Quý
Đ.Vượng
Hợi
Nhâm
Giáp
Thương
Tài
L.Quan
T.Sinh
ĐẠI VẬN 2 (10 - 19 tuổi)
12/05/1994 ->
Thương
Nhâm
Q.Đới
Tuất
Mậu
Tân
Đinh
Ấn
Tỷ
Sát
Mộ
Q.Đới
Dưỡng
ĐẠI VẬN 3 (20 - 29 tuổi)
12/05/2004 ->
Tỷ
Tân
L.Quan
Dậu
Tân
Tỷ
L.Quan
ĐẠI VẬN 4 (30 - 39 tuổi)
12/05/2014 ->
Kiếp
Canh
L.Quan
Thân
Canh
Nhâm
Mậu
Kiếp
Thương
Ấn
L.Quan
T.Sinh
Bệnh
ĐẠI VẬN 5 (40 - 49 tuổi)
12/05/2024 ->
Kiêu
Kỷ
Q.Đới
Mùi
Kỷ
Đinh
Ất
Kiêu
Sát
Thiên
Q.Đới
Q.Đới
Dưỡng
ĐẠI VẬN 6 (50 - 59 tuổi)
12/05/2034 ->
Ấn
Mậu
Đ.Vượng
Ngọ
Đinh
Kỷ
Sát
Kiêu
L.Quan
L.Quan
ĐẠI VẬN 7 (60 - 69 tuổi)
12/05/2044 ->
Sát
Đinh
Đ.Vượng
Tỵ
Bính
Mậu
Canh
Quan
Ấn
Kiếp
L.Quan
L.Quan
T.Sinh
Thực
Năm 1983
Quý
Hợi
Đ.Vượng
Tài
Năm 1984
Giáp
M.Dục
Thiên
Năm 1985
Ất
Sửu
Suy
Quan
Năm 1986
Bính
Dần
T.Sinh
Sát
Năm 1987
Đinh
Mão
Bệnh
Ấn
Năm 1988
Mậu
Thìn
Q.Đới
Kiêu
Năm 1989
Kỷ
Tỵ
Đ.Vượng
Kiếp
Năm 1990
Canh
Ngọ
M.Dục
Tỷ
Năm 1991
Tân
Mùi
Suy
Thương
Năm 1992
Nhâm
Thân
T.Sinh
Thực
Năm 1993
Quý
Dậu
Bệnh
Tài
Năm 1994
Giáp
Tuất
Dưỡng
Thiên
Năm 1995
Ất
Hợi
Tử
Quan
Năm 1996
Bính
Thai
Sát
Năm 1997
Đinh
Sửu
Mộ
Ấn
Năm 1998
Mậu
Dần
T.Sinh
Kiêu
Năm 1999
Kỷ
Mão
Bệnh
Kiếp
Năm 2000
Canh
Thìn
Dưỡng
Tỷ
Năm 2001
Tân
Tỵ
Tử
Thương
Năm 2002
Nhâm
Ngọ
Thai
Thực
Năm 2003
Quý
Mùi
Mộ
Tài
Năm 2004
Giáp
Thân
Tuyệt
Thiên
Năm 2005
Ất
Dậu
Tuyệt
Quan
Năm 2006
Bính
Tuất
Mộ
Sát
Năm 2007
Đinh
Hợi
Thai
Ấn
Năm 2008
Mậu
Thai
Kiêu
Năm 2009
Kỷ
Sửu
Mộ
Kiếp
Năm 2010
Canh
Dần
Tuyệt
Tỷ
Năm 2011
Tân
Mão
Tuyệt
Thương
Năm 2012
Nhâm
Thìn
Mộ
Thực
Năm 2013
Quý
Tỵ
Thai
Tài
Năm 2014
Giáp
Ngọ
Tử
Thiên
Năm 2015
Ất
Mùi
Dưỡng
Quan
Năm 2016
Bính
Thân
Bệnh
Sát
Năm 2017
Đinh
Dậu
T.Sinh
Ấn
Năm 2018
Mậu
Tuất
Mộ
Kiêu
Năm 2019
Kỷ
Hợi
Thai
Kiếp
Năm 2020
Canh
Tử
Tỷ
Năm 2021
Tân
Sửu
Dưỡng
Thương
Năm 2022
Nhâm
Dần
Bệnh
Thực
Năm 2023
Quý
Mão
T.Sinh
Tài
Năm 2024
Giáp
Thìn
Suy
Thiên
Năm 2025
Ất
Tỵ
M.Dục
Quan
Năm 2026
Bính
Ngọ
Đ.Vượng
Sát
Năm 2027
Đinh
Mùi
Q.Đới
Ấn
Năm 2028
Mậu
Thân
Bệnh
Kiêu
Năm 2029
Kỷ
Dậu
T.Sinh
Kiếp
Năm 2030
Canh
Tuất
Suy
Tỷ
Năm 2031
Tân
Hợi
M.Dục
Thương
Năm 2032
Nhâm
Đ.Vượng
Thực
Năm 2033
Quý
Sửu
Q.Đới
Tài
Năm 2034
Giáp
Dần
L.Quan
Thiên
Năm 2035
Ất
Mão
L.Quan
Quan
Năm 2036
Bính
Thìn
Q.Đới
Sát
Năm 2037
Đinh
Tỵ
Đ.Vượng
Ấn
Năm 2038
Mậu
Ngọ
Đ.Vượng
Kiêu
Năm 2039
Kỷ
Mùi
Q.Đới
Kiếp
Năm 2040
Canh
Thân
L.Quan
Tỷ
Năm 2041
Tân
Dậu
L.Quan
Thương
Năm 2042
Nhâm
Tuất
Q.Đới

Phân tích lá số Tứ Trụ

Tử Vi Số Mệnh xin đưa ra một số phân tích đáng lưu ý trong lá số Tứ Trụ này:

Xét các mối tương quan của các Địa Chi trong Tứ trụ, ta có: Năm Hợi hóa Mộc, Ngày Mùi hóa Mộc, Giờ Mão hóa Mộc

- Can ngày Tân sinh tháng Tý tọa ở Trường Sinh nên được Lệnh.

- Lại không gặp Lâm Quan hoặc Đế Vượng do khí gốc Can tàng trong Chi ngày không phải Tỷ kiếp nên không Thông gốc.

- Can ngày là Tân âm nên vô khí, không có căn.

- Do không có Chính Ấn, Thiên Ấn trong các trụ năm, tháng, ngày, giờ nên Can ngày không được sinh.

- Có Tỷ Kiên, Kiếp Tài xuất hiện ở trụ Giờ trợ giúp cho Can ngày.

Như vậy có thể thấy trong Tứ Trụ này có Thân nhược thuộc hành Kim do có nhiều Thiên Tài, Chính Tài (Mộc vượng).

Trong tứ trụ của thân chủ, Tài tinh sinh ra nhiều làm suy yếu thân vì vậy ta nên chọn Tỷ Kiếp để hỗ trợ thân tự cường.

Dụng thần dự đoán trong Tứ Trụ của bạn là Kim, còn Hỷ thần là hành Thổ

Bình giải lá số Tứ Trụ

1. Luận tính cách

Linh động, biết bảo vệ mình nhưng đôi khi suy nghĩ quá cực đoan. Quá cầu toàn trong mọi việc nên thưòng vì cái nhỏ mà mất cái lớn, dễ gặp sai lầm vì chính những toan tính của mình, linh hoạt, giỏi biến hóa, có đầu nhưng không có cuối. Đôi khi vì do dự không quyết đoán mà để mất cơ hội.

Không cầu hư vinh, khả năng nhẫn nại tốt, hành sự tuần tự, nỗ lực theo đuổi mục tiêu, trọng nghĩa khí. Hay chú ý chi tiết nhỏ, ánh mắt nhạy bén, cảm giác nhanh nhạy, văn nhã, nhu hòa, có quý khí, khả năng ăn nói tốt. Thường tay trắng gây dựng cơ đồ, cả đời coi trọng sự nghiệp, dù cuộc sống đầy đủ vẫn không ngừng lao động. Khác với thuộc tính của Canh Kim, Tân Kim giống như kim cương, có uy lực, một khi phát huy tính chất sẽ khiến ngưòi khác khó chịu. Thích luận đoán đúng sai, suy nghĩ tường tận, thấu đáo mới hành động. Chú ý bệnh ở phổi và vùng ngưc.

Lúc tích cực, vận thế đang lên thì nhạy cảm tinh tế, biết đồng cảm, thích sáng tạo, quan hệ giao tiếp tốt, thiện ác phấn minh, có suy nghĩ độc đáo. Lúc tiêu cực, vận thế đang xuống thì trọng hư vinh nhưng cương nhu hài hòa, có tính mềm dẻo, hay chú ý vẻ bề ngoài, dễ tham lam mà mất đi lý trí. Ý chí kém, dễ lùi bước khi gặp khó khăn.

2. Luận vận hạn - Đại vận, tiểu vận, lưu niên

Kể từ ngày sinh, sau 0 năm, 5 tháng 3 ngày 4 giờ Đương số vào Đại vận 10 năm lần thứ nhất, bắt đầu từ ngày 12/05/1984 trở đi.

3. Nghề nghiệp phù hợp theo Tứ Trụ

Lĩnh vực chuyên môn và nghề nghiệp phù hợp với đặc điểm của Tứ Trụ, phát huy tốt khả năng tiềm tàng và năng lực chuyên môn:

  • Du lịch, giải trí hoặc sức khỏe. Kinh doanh nhà hàng, thực phẩm, siêu thị.
  • Cơ khí, điện khí, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin. Hoặc các môn thể thao như quần vợt, bơi lội, bóng đá, thể hình, võ thuật.

4. Màu sắc phù hợp theo Tứ Trụ

Các màu tốt nhất nhất với bạn: Màu trắng, màu ghi, các màu sáng hoặc màu có ánh kim.

Hoặc khá phù hợp như: Màu nâu, mầu ghi, màu vàng, màu cam và các màu sẫm tối.

Bình luận (Facebook)