Tử Vi Số Mệnh hướng dẫn:

- Nhập ngày, tháng dương lịch muốn xuất hành

(2017 DL)

Luận giải

Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm hay thực hiện một công việc quan trọng nào đó. Ví dụ như: xuất hành đi công tác, xuất hành đi thi đại học, xuất hành di du lịch (áp dụng khi có thể chủ động về thời gian đi)

1. Theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

Ngày 26/04/2017 DL (tức 01/04/2017 AL) - Đường phong (Tốt) : Rất tốt, xuất hành thuận. Cầu tài được như ý muốn. Gặp quý nhân phù trợ

2. Giờ xuất hành tốt trong ngày theo lịch của cụ Lý Thuần Phong

Tý (23h-1h) Xích khẩu (Xấu) Ngọ (11h-13h) Xích khẩu (Xấu)
Sửu (1h-3h) Tiểu các (Tốt) Mùi (13h-15h) Tiểu các (Tốt)
Dần (3h-5h) Tuyết lô (Xấu) Thân (15h-17h) Tuyết lô (Xấu)
Mão (5h-7h) Đại an (Tốt) Dậu (17h-19h) Đại an (Tốt)
Thìn (7h-9h) Tốc hỷ (Tốt) Tuất (19h-21h) Tốc hỷ (Tốt)
Tỵ (9h-11h) Lưu niên (Xấu) Hợi (21h-23h) Lưu niên (Xấu)

Ngoài ra bạn có thể xem danh sách các ngày Xuất hành tốt/xấu trong tháng 04/2017 dương lịch

Thứ Bảy, 01/04 - Huyền vũ (Xấu)Chủ Nhật, 02/04 - Thanh long đầu (Tốt)Thứ Hai, 03/04 - Thanh long kiếp (Tốt)
Thứ Ba, 04/04 - Thanh long túc (Xấu)Thứ Tư, 05/04 - Chu tước (Xấu)Thứ Năm, 06/04 - Bạch hổ đầu (Tốt)
Thứ Sáu, 07/04 - Bạch hổ kiếp (Tốt)Thứ Bảy, 08/04 - Bạch hổ túc (Xấu)Chủ Nhật, 09/04 - Huyền vũ (Xấu)
Thứ Hai, 10/04 - Thanh long đầu (Tốt)Thứ Ba, 11/04 - Thanh long kiếp (Tốt)Thứ Tư, 12/04 - Thanh long túc (Xấu)
Thứ Năm, 13/04 - Chu tước (Xấu)Thứ Sáu, 14/04 - Bạch hổ đầu (Tốt)Thứ Bảy, 15/04 - Bạch hổ kiếp (Tốt)
Chủ Nhật, 16/04 - Bạch hổ túc (Xấu)Thứ Hai, 17/04 - Huyền vũ (Xấu)Thứ Ba, 18/04 - Thanh long đầu (Tốt)
Thứ Tư, 19/04 - Thanh long kiếp (Tốt)Thứ Năm, 20/04 - Thanh long túc (Xấu)Thứ Sáu, 21/04 - Chu tước (Xấu)
Thứ Bảy, 22/04 - Bạch hổ đầu (Tốt)Chủ Nhật, 23/04 - Bạch hổ kiếp (Tốt)Thứ Hai, 24/04 - Bạch hổ túc (Xấu)
Thứ Ba, 25/04 - Huyền vũ (Xấu)Thứ Tư, 26/04 - Đường phong (Tốt)Thứ Năm, 27/04 - Kim thổ (Xấu)
Thứ Sáu, 28/04 - Kim dương (Tốt)Thứ Bảy, 29/04 - Thuận dương (Tốt)Chủ Nhật, 30/04 - Đạo tặc (Xấu)

Bình luận (Facebook)