Tử Vi Số Mệnh hướng dẫn:

- Nhập ngày, tháng dương lịch muốn xuất hành

(2019 DL)

Thầy Hiếu, Điện thoại: 0844960450, phí xem 500 ngàn. Có thể gặp trực tiếp ở TP HCM hoặc xem qua điện thoại.

Luận giải

Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm hay thực hiện một công việc quan trọng nào đó. Ví dụ như: xuất hành đi công tác, xuất hành đi thi đại học, xuất hành di du lịch (áp dụng khi có thể chủ động về thời gian đi)

1. Theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

Ngày 21/10/2019 DL (tức 23/09/2019 AL) - Thanh long kiếp (Tốt) : Xuất hành 4 phương tám hướng đều tốt, trăm sự được như ý

2. Giờ xuất hành tốt trong ngày theo lịch của cụ Lý Thuần Phong

Tý (23h-1h) Đại an (Tốt) Ngọ (11h-13h) Đại an (Tốt)
Sửu (1h-3h) Tốc hỷ (Tốt) Mùi (13h-15h) Tốc hỷ (Tốt)
Dần (3h-5h) Lưu niên (Xấu) Thân (15h-17h) Lưu niên (Xấu)
Mão (5h-7h) Xích khẩu (Xấu) Dậu (17h-19h) Xích khẩu (Xấu)
Thìn (7h-9h) Tiểu các (Tốt) Tuất (19h-21h) Tiểu các (Tốt)
Tỵ (9h-11h) Tuyết lô (Xấu) Hợi (21h-23h) Tuyết lô (Xấu)

Ngoài ra bạn có thể xem danh sách các ngày Xuất hành tốt/xấu trong tháng 10/2019 dương lịch

Thứ Ba, 01/10 - Bạch hổ kiếp (Tốt)Thứ Tư, 02/10 - Bạch hổ túc (Xấu)Thứ Năm, 03/10 - Huyền vũ (Xấu)
Thứ Sáu, 04/10 - Thanh long đầu (Tốt)Thứ Bảy, 05/10 - Thanh long kiếp (Tốt)Chủ Nhật, 06/10 - Thanh long túc (Xấu)
Thứ Hai, 07/10 - Chu tước (Xấu)Thứ Ba, 08/10 - Bạch hổ đầu (Tốt)Thứ Tư, 09/10 - Bạch hổ kiếp (Tốt)
Thứ Năm, 10/10 - Bạch hổ túc (Xấu)Thứ Sáu, 11/10 - Huyền vũ (Xấu)Thứ Bảy, 12/10 - Thanh long đầu (Tốt)
Chủ Nhật, 13/10 - Thanh long kiếp (Tốt)Thứ Hai, 14/10 - Thanh long túc (Xấu)Thứ Ba, 15/10 - Chu tước (Xấu)
Thứ Tư, 16/10 - Bạch hổ đầu (Tốt)Thứ Năm, 17/10 - Bạch hổ kiếp (Tốt)Thứ Sáu, 18/10 - Bạch hổ túc (Xấu)
Thứ Bảy, 19/10 - Huyền vũ (Xấu)Chủ Nhật, 20/10 - Thanh long đầu (Tốt)Thứ Hai, 21/10 - Thanh long kiếp (Tốt)
Thứ Ba, 22/10 - Thanh long túc (Xấu)Thứ Tư, 23/10 - Chu tước (Xấu)Thứ Năm, 24/10 - Bạch hổ đầu (Tốt)
Thứ Sáu, 25/10 - Bạch hổ kiếp (Tốt)Thứ Bảy, 26/10 - Bạch hổ túc (Xấu)Chủ Nhật, 27/10 - Huyền vũ (Xấu)
Thứ Hai, 28/10 - Đường phong (Tốt)Thứ Ba, 29/10 - Kim thổ (Xấu)Thứ Tư, 30/10 - Kim dương (Tốt)
Thứ Năm, 31/10 - Thuận dương (Tốt)

Bình luận (Facebook)