Tử Vi Số Mệnh hướng dẫn:

- Nhập ngày, tháng dương lịch muốn xuất hành

(2017 DL)

Thầy Hiếu, ĐT: 01244960450, ĐC: 1071 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, TP HCM. Phí xem: 500 ngàn.

Luận giải

Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm hay thực hiện một công việc quan trọng nào đó. Ví dụ như: xuất hành đi công tác, xuất hành đi thi đại học, xuất hành di du lịch (áp dụng khi có thể chủ động về thời gian đi)

1. Theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

Ngày 21/08/2017 DL (tức 30/06/2017 AL) - Thanh long đầu (Tốt) : Xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi, việc được như ý

2. Giờ xuất hành tốt trong ngày theo lịch của cụ Lý Thuần Phong

Tý (23h-1h) Tiểu các (Tốt) Ngọ (11h-13h) Tiểu các (Tốt)
Sửu (1h-3h) Tuyết lô (Xấu) Mùi (13h-15h) Tuyết lô (Xấu)
Dần (3h-5h) Đại an (Tốt) Thân (15h-17h) Đại an (Tốt)
Mão (5h-7h) Tốc hỷ (Tốt) Dậu (17h-19h) Tốc hỷ (Tốt)
Thìn (7h-9h) Lưu niên (Xấu) Tuất (19h-21h) Lưu niên (Xấu)
Tỵ (9h-11h) Xích khẩu (Xấu) Hợi (21h-23h) Xích khẩu (Xấu)

Ngoài ra bạn có thể xem danh sách các ngày Xuất hành tốt/xấu trong tháng 08/2017 dương lịch

Thứ Ba, 01/08 - Bạch hổ đầu (Tốt)Thứ Tư, 02/08 - Bạch hổ kiếp (Tốt)Thứ Năm, 03/08 - Bạch hổ túc (Xấu)
Thứ Sáu, 04/08 - Huyền vũ (Xấu)Thứ Bảy, 05/08 - Thanh long đầu (Tốt)Chủ Nhật, 06/08 - Thanh long kiếp (Tốt)
Thứ Hai, 07/08 - Thanh long túc (Xấu)Thứ Ba, 08/08 - Chu tước (Xấu)Thứ Tư, 09/08 - Bạch hổ đầu (Tốt)
Thứ Năm, 10/08 - Bạch hổ kiếp (Tốt)Thứ Sáu, 11/08 - Bạch hổ túc (Xấu)Thứ Bảy, 12/08 - Huyền vũ (Xấu)
Chủ Nhật, 13/08 - Thanh long đầu (Tốt)Thứ Hai, 14/08 - Thanh long kiếp (Tốt)Thứ Ba, 15/08 - Thanh long túc (Xấu)
Thứ Tư, 16/08 - Chu tước (Xấu)Thứ Năm, 17/08 - Bạch hổ đầu (Tốt)Thứ Sáu, 18/08 - Bạch hổ kiếp (Tốt)
Thứ Bảy, 19/08 - Bạch hổ túc (Xấu)Chủ Nhật, 20/08 - Huyền vũ (Xấu)Thứ Hai, 21/08 - Thanh long đầu (Tốt)
Thứ Ba, 22/08 - Đường phong (Tốt)Thứ Tư, 23/08 - Kim thổ (Xấu)Thứ Năm, 24/08 - Kim dương (Tốt)
Thứ Sáu, 25/08 - Thuận dương (Tốt)Thứ Bảy, 26/08 - Đạo tặc (Xấu)Chủ Nhật, 27/08 - Bảo thương (Tốt)
Thứ Hai, 28/08 - Đường phong (Tốt)Thứ Ba, 29/08 - Kim thổ (Xấu)Thứ Tư, 30/08 - Kim dương (Tốt)
Thứ Năm, 31/08 - Thuận dương (Tốt)

Bình luận (Facebook)