Tử Vi Số Mệnh hướng dẫn:

- Nhập ngày, tháng dương lịch muốn xuất hành

(2017 DL)

Luận giải

Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm hay thực hiện một công việc quan trọng nào đó. Ví dụ như: xuất hành đi công tác, xuất hành đi thi đại học, xuất hành di du lịch (áp dụng khi có thể chủ động về thời gian đi)

1. Theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

Ngày 21/02/2017 DL (tức 25/01/2017 AL) - Đường phong (Tốt) : Rất tốt, xuất hành thuận. Cầu tài được như ý muốn. Gặp quý nhân phù trợ

2. Giờ xuất hành tốt trong ngày theo lịch của cụ Lý Thuần Phong

Tý (23h-1h) Đại an (Tốt) Ngọ (11h-13h) Đại an (Tốt)
Sửu (1h-3h) Tốc hỷ (Tốt) Mùi (13h-15h) Tốc hỷ (Tốt)
Dần (3h-5h) Lưu niên (Xấu) Thân (15h-17h) Lưu niên (Xấu)
Mão (5h-7h) Xích khẩu (Xấu) Dậu (17h-19h) Xích khẩu (Xấu)
Thìn (7h-9h) Tiểu các (Tốt) Tuất (19h-21h) Tiểu các (Tốt)
Tỵ (9h-11h) Tuyết lô (Xấu) Hợi (21h-23h) Tuyết lô (Xấu)

Ngoài ra bạn có thể xem danh sách các ngày Xuất hành tốt/xấu trong tháng 02/2017 dương lịch

Thứ Tư, 01/02 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Năm, 02/02 - Bảo thương (Tốt)Thứ Sáu, 03/02 - Đường phong (Tốt)
Thứ Bảy, 04/02 - Kim thổ (Xấu)Chủ Nhật, 05/02 - Kim dương (Tốt)Thứ Hai, 06/02 - Thuận dương (Tốt)
Thứ Ba, 07/02 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Tư, 08/02 - Bảo thương (Tốt)Thứ Năm, 09/02 - Đường phong (Tốt)
Thứ Sáu, 10/02 - Kim thổ (Xấu)Thứ Bảy, 11/02 - Kim dương (Tốt)Chủ Nhật, 12/02 - Thuận dương (Tốt)
Thứ Hai, 13/02 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Ba, 14/02 - Bảo thương (Tốt)Thứ Tư, 15/02 - Đường phong (Tốt)
Thứ Năm, 16/02 - Kim thổ (Xấu)Thứ Sáu, 17/02 - Kim dương (Tốt)Thứ Bảy, 18/02 - Thuận dương (Tốt)
Chủ Nhật, 19/02 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Hai, 20/02 - Bảo thương (Tốt)Thứ Ba, 21/02 - Đường phong (Tốt)
Thứ Tư, 22/02 - Kim thổ (Xấu)Thứ Năm, 23/02 - Kim dương (Tốt)Thứ Sáu, 24/02 - Thuận dương (Tốt)
Thứ Bảy, 25/02 - Đạo tặc (Xấu)Chủ Nhật, 26/02 - Thiên đạo (Xấu)Thứ Hai, 27/02 - Thiên môn (Tốt)
Thứ Ba, 28/02 - Thiên đường (Tốt)

Bình luận (Facebook)