Tử Vi Số Mệnh hướng dẫn:

- Nhập ngày, tháng dương lịch muốn xuất hành

(2017 DL)

Luận giải

Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm hay thực hiện một công việc quan trọng nào đó. Ví dụ như: xuất hành đi công tác, xuất hành đi thi đại học, xuất hành di du lịch (áp dụng khi có thể chủ động về thời gian đi)

1. Theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

Ngày 23/05/2017 DL (tức 28/04/2017 AL) - Thuận dương (Tốt) : Xuất hành tốt, đi về cũng tốt, nhiều thuận lợi. Được người tốt giúp đỡ. Cầu tài như ý muốn

2. Giờ xuất hành tốt trong ngày theo lịch của cụ Lý Thuần Phong

Tý (23h-1h) Đại an (Tốt) Ngọ (11h-13h) Đại an (Tốt)
Sửu (1h-3h) Tốc hỷ (Tốt) Mùi (13h-15h) Tốc hỷ (Tốt)
Dần (3h-5h) Lưu niên (Xấu) Thân (15h-17h) Lưu niên (Xấu)
Mão (5h-7h) Xích khẩu (Xấu) Dậu (17h-19h) Xích khẩu (Xấu)
Thìn (7h-9h) Tiểu các (Tốt) Tuất (19h-21h) Tiểu các (Tốt)
Tỵ (9h-11h) Tuyết lô (Xấu) Hợi (21h-23h) Tuyết lô (Xấu)

Ngoài ra bạn có thể xem danh sách các ngày Xuất hành tốt/xấu trong tháng 05/2017 dương lịch

Thứ Hai, 01/05 - Bảo thương (Tốt)Thứ Ba, 02/05 - Đường phong (Tốt)Thứ Tư, 03/05 - Kim thổ (Xấu)
Thứ Năm, 04/05 - Kim dương (Tốt)Thứ Sáu, 05/05 - Thuận dương (Tốt)Thứ Bảy, 06/05 - Đạo tặc (Xấu)
Chủ Nhật, 07/05 - Bảo thương (Tốt)Thứ Hai, 08/05 - Đường phong (Tốt)Thứ Ba, 09/05 - Kim thổ (Xấu)
Thứ Tư, 10/05 - Kim dương (Tốt)Thứ Năm, 11/05 - Thuận dương (Tốt)Thứ Sáu, 12/05 - Đạo tặc (Xấu)
Thứ Bảy, 13/05 - Bảo thương (Tốt)Chủ Nhật, 14/05 - Đường phong (Tốt)Thứ Hai, 15/05 - Kim thổ (Xấu)
Thứ Ba, 16/05 - Kim dương (Tốt)Thứ Tư, 17/05 - Thuận dương (Tốt)Thứ Năm, 18/05 - Đạo tặc (Xấu)
Thứ Sáu, 19/05 - Bảo thương (Tốt)Thứ Bảy, 20/05 - Đường phong (Tốt)Chủ Nhật, 21/05 - Kim thổ (Xấu)
Thứ Hai, 22/05 - Kim dương (Tốt)Thứ Ba, 23/05 - Thuận dương (Tốt)Thứ Tư, 24/05 - Đạo tặc (Xấu)
Thứ Năm, 25/05 - Bảo thương (Tốt)Thứ Sáu, 26/05 - Thiên đạo (Xấu)Thứ Bảy, 27/05 - Thiên môn (Tốt)
Chủ Nhật, 28/05 - Thiên đường (Tốt)Thứ Hai, 29/05 - Thiên tài (Tốt)Thứ Ba, 30/05 - Thiên tặc (Xấu)
Thứ Tư, 31/05 - Thiên dương (Tốt)

Bình luận (Facebook)