Tử Vi Số Mệnh hướng dẫn:

- Nhập ngày, tháng dương lịch muốn xuất hành

(2019 DL)

Thầy Hiếu, Điện thoại: 0844960450, phí xem 500 ngàn. Có thể gặp trực tiếp ở TP HCM hoặc xem qua điện thoại.

Luận giải

Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm hay thực hiện một công việc quan trọng nào đó. Ví dụ như: xuất hành đi công tác, xuất hành đi thi đại học, xuất hành di du lịch (áp dụng khi có thể chủ động về thời gian đi)

1. Theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

Ngày 26/08/2019 DL (tức 26/07/2019 AL) - Kim thổ (Xấu) : Ra đi nhỡ tàu, xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của. Bất lợi

2. Giờ xuất hành tốt trong ngày theo lịch của cụ Lý Thuần Phong

Tý (23h-1h) Tốc hỷ (Tốt) Ngọ (11h-13h) Tốc hỷ (Tốt)
Sửu (1h-3h) Lưu niên (Xấu) Mùi (13h-15h) Lưu niên (Xấu)
Dần (3h-5h) Xích khẩu (Xấu) Thân (15h-17h) Xích khẩu (Xấu)
Mão (5h-7h) Tiểu các (Tốt) Dậu (17h-19h) Tiểu các (Tốt)
Thìn (7h-9h) Tuyết lô (Xấu) Tuất (19h-21h) Tuyết lô (Xấu)
Tỵ (9h-11h) Đại an (Tốt) Hợi (21h-23h) Đại an (Tốt)

Ngoài ra bạn có thể xem danh sách các ngày Xuất hành tốt/xấu trong tháng 08/2019 dương lịch

Thứ Năm, 01/08 - Đường phong (Tốt)Thứ Sáu, 02/08 - Kim thổ (Xấu)Thứ Bảy, 03/08 - Kim dương (Tốt)
Chủ Nhật, 04/08 - Thuận dương (Tốt)Thứ Hai, 05/08 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Ba, 06/08 - Bảo thương (Tốt)
Thứ Tư, 07/08 - Đường phong (Tốt)Thứ Năm, 08/08 - Kim thổ (Xấu)Thứ Sáu, 09/08 - Kim dương (Tốt)
Thứ Bảy, 10/08 - Thuận dương (Tốt)Chủ Nhật, 11/08 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Hai, 12/08 - Bảo thương (Tốt)
Thứ Ba, 13/08 - Đường phong (Tốt)Thứ Tư, 14/08 - Kim thổ (Xấu)Thứ Năm, 15/08 - Kim dương (Tốt)
Thứ Sáu, 16/08 - Thuận dương (Tốt)Thứ Bảy, 17/08 - Đạo tặc (Xấu)Chủ Nhật, 18/08 - Bảo thương (Tốt)
Thứ Hai, 19/08 - Đường phong (Tốt)Thứ Ba, 20/08 - Kim thổ (Xấu)Thứ Tư, 21/08 - Kim dương (Tốt)
Thứ Năm, 22/08 - Thuận dương (Tốt)Thứ Sáu, 23/08 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Bảy, 24/08 - Bảo thương (Tốt)
Chủ Nhật, 25/08 - Đường phong (Tốt)Thứ Hai, 26/08 - Kim thổ (Xấu)Thứ Ba, 27/08 - Kim dương (Tốt)
Thứ Tư, 28/08 - Thuận dương (Tốt)Thứ Năm, 29/08 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Sáu, 30/08 - Thiên đạo (Xấu)
Thứ Bảy, 31/08 - Thiên môn (Tốt)

Bình luận (Facebook)