Tử Vi Số Mệnh hướng dẫn:

- Nhập ngày, tháng dương lịch muốn xuất hành

(2017 DL)

Luận giải

Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm hay thực hiện một công việc quan trọng nào đó. Ví dụ như: xuất hành đi công tác, xuất hành đi thi đại học, xuất hành di du lịch (áp dụng khi có thể chủ động về thời gian đi)

1. Theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

Ngày 17/01/2017 DL (tức 20/12/2016 AL) - Bạch hổ túc (Xấu) : Không nên đi xa. Làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc

2. Giờ xuất hành tốt trong ngày theo lịch của cụ Lý Thuần Phong

Tý (23h-1h) Đại an (Tốt) Ngọ (11h-13h) Đại an (Tốt)
Sửu (1h-3h) Tốc hỷ (Tốt) Mùi (13h-15h) Tốc hỷ (Tốt)
Dần (3h-5h) Lưu niên (Xấu) Thân (15h-17h) Lưu niên (Xấu)
Mão (5h-7h) Xích khẩu (Xấu) Dậu (17h-19h) Xích khẩu (Xấu)
Thìn (7h-9h) Tiểu các (Tốt) Tuất (19h-21h) Tiểu các (Tốt)
Tỵ (9h-11h) Tuyết lô (Xấu) Hợi (21h-23h) Tuyết lô (Xấu)

Ngoài ra bạn có thể xem danh sách các ngày Xuất hành tốt/xấu trong tháng 01/2017 dương lịch

Chủ Nhật, 01/01 - Bạch hổ túc (Xấu)Thứ Hai, 02/01 - Huyền vũ (Xấu)Thứ Ba, 03/01 - Thanh long đầu (Tốt)
Thứ Tư, 04/01 - Thanh long kiếp (Tốt)Thứ Năm, 05/01 - Thanh long túc (Xấu)Thứ Sáu, 06/01 - Chu tước (Xấu)
Thứ Bảy, 07/01 - Bạch hổ đầu (Tốt)Chủ Nhật, 08/01 - Bạch hổ kiếp (Tốt)Thứ Hai, 09/01 - Bạch hổ túc (Xấu)
Thứ Ba, 10/01 - Huyền vũ (Xấu)Thứ Tư, 11/01 - Thanh long đầu (Tốt)Thứ Năm, 12/01 - Thanh long kiếp (Tốt)
Thứ Sáu, 13/01 - Thanh long túc (Xấu)Thứ Bảy, 14/01 - Chu tước (Xấu)Chủ Nhật, 15/01 - Bạch hổ đầu (Tốt)
Thứ Hai, 16/01 - Bạch hổ kiếp (Tốt)Thứ Ba, 17/01 - Bạch hổ túc (Xấu)Thứ Tư, 18/01 - Huyền vũ (Xấu)
Thứ Năm, 19/01 - Thanh long đầu (Tốt)Thứ Sáu, 20/01 - Thanh long kiếp (Tốt)Thứ Bảy, 21/01 - Thanh long túc (Xấu)
Chủ Nhật, 22/01 - Chu tước (Xấu)Thứ Hai, 23/01 - Bạch hổ đầu (Tốt)Thứ Ba, 24/01 - Bạch hổ kiếp (Tốt)
Thứ Tư, 25/01 - Bạch hổ túc (Xấu)Thứ Năm, 26/01 - Huyền vũ (Xấu)Thứ Sáu, 27/01 - Thanh long đầu (Tốt)
Thứ Bảy, 28/01 - Đường phong (Tốt)Chủ Nhật, 29/01 - Kim thổ (Xấu)Thứ Hai, 30/01 - Kim dương (Tốt)
Thứ Ba, 31/01 - Thuận dương (Tốt)

Bình luận (Facebook)