Tử Vi Số Mệnh hướng dẫn:

- Nhập ngày, tháng dương lịch muốn xuất hành

(2023 DL)

Luận giải

Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm hay thực hiện một công việc quan trọng nào đó. Ví dụ như: xuất hành đi công tác, xuất hành đi thi đại học, xuất hành di du lịch (áp dụng khi có thể chủ động về thời gian đi)

1. Theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

Ngày 26/09/2023 DL (tức 12/08/2023 AL) - Thiên tài (Tốt) : Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người giúp, mọi việc đều thuận

2. Giờ xuất hành tốt trong ngày theo lịch của cụ Lý Thuần Phong

Tý (23h-1h) Đại an (Tốt) Ngọ (11h-13h) Đại an (Tốt)
Sửu (1h-3h) Tốc hỷ (Tốt) Mùi (13h-15h) Tốc hỷ (Tốt)
Dần (3h-5h) Lưu niên (Xấu) Thân (15h-17h) Lưu niên (Xấu)
Mão (5h-7h) Xích khẩu (Xấu) Dậu (17h-19h) Xích khẩu (Xấu)
Thìn (7h-9h) Tiểu các (Tốt) Tuất (19h-21h) Tiểu các (Tốt)
Tỵ (9h-11h) Tuyết lô (Xấu) Hợi (21h-23h) Tuyết lô (Xấu)

Ngoài ra bạn có thể xem danh sách các ngày Xuất hành tốt/xấu trong tháng 09/2023 dương lịch

Thứ Sáu, 01/09 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Bảy, 02/09 - Bảo thương (Tốt)Chủ Nhật, 03/09 - Đường phong (Tốt)
Thứ Hai, 04/09 - Kim thổ (Xấu)Thứ Ba, 05/09 - Kim dương (Tốt)Thứ Tư, 06/09 - Thuận dương (Tốt)
Thứ Năm, 07/09 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Sáu, 08/09 - Bảo thương (Tốt)Thứ Bảy, 09/09 - Đường phong (Tốt)
Chủ Nhật, 10/09 - Kim thổ (Xấu)Thứ Hai, 11/09 - Kim dương (Tốt)Thứ Ba, 12/09 - Thuận dương (Tốt)
Thứ Tư, 13/09 - Đạo tặc (Xấu)Thứ Năm, 14/09 - Bảo thương (Tốt)Thứ Sáu, 15/09 - Thiên đạo (Xấu)
Thứ Bảy, 16/09 - Thiên môn (Tốt)Chủ Nhật, 17/09 - Thiên đường (Tốt)Thứ Hai, 18/09 - Thiên tài (Tốt)
Thứ Ba, 19/09 - Thiên tặc (Xấu)Thứ Tư, 20/09 - Thiên dương (Tốt)Thứ Năm, 21/09 - Thiên hầu (Xấu)
Thứ Sáu, 22/09 - Thiên thượng (Tốt)Thứ Bảy, 23/09 - Thiên đạo (Xấu)Chủ Nhật, 24/09 - Thiên môn (Tốt)
Thứ Hai, 25/09 - Thiên đường (Tốt)Thứ Ba, 26/09 - Thiên tài (Tốt)Thứ Tư, 27/09 - Thiên tặc (Xấu)
Thứ Năm, 28/09 - Thiên dương (Tốt)Thứ Sáu, 29/09 - Thiên hầu (Xấu)Thứ Bảy, 30/09 - Thiên thượng (Tốt)

Bình luận (Facebook)