Tử Vi Số Mệnh hướng dẫn:

- Nhập ngày, tháng dương lịch muốn xuất hành

(2017 DL)

Luận giải

Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài, hoặc đi xa để làm hay thực hiện một công việc quan trọng nào đó. Ví dụ như: xuất hành đi công tác, xuất hành đi thi đại học, xuất hành di du lịch (áp dụng khi có thể chủ động về thời gian đi)

1. Theo lịch xuất hành của cụ Khổng Minh

Ngày 29/03/2017 DL (tức 02/03/2017 AL) - Bạch hổ đầu (Tốt) : Xuất hành cầu tài đều được. Đi đâu đều thong thả

2. Giờ xuất hành tốt trong ngày theo lịch của cụ Lý Thuần Phong

Tý (23h-1h) Xích khẩu (Xấu) Ngọ (11h-13h) Xích khẩu (Xấu)
Sửu (1h-3h) Tiểu các (Tốt) Mùi (13h-15h) Tiểu các (Tốt)
Dần (3h-5h) Tuyết lô (Xấu) Thân (15h-17h) Tuyết lô (Xấu)
Mão (5h-7h) Đại an (Tốt) Dậu (17h-19h) Đại an (Tốt)
Thìn (7h-9h) Tốc hỷ (Tốt) Tuất (19h-21h) Tốc hỷ (Tốt)
Tỵ (9h-11h) Lưu niên (Xấu) Hợi (21h-23h) Lưu niên (Xấu)

Ngoài ra bạn có thể xem danh sách các ngày Xuất hành tốt/xấu trong tháng 03/2017 dương lịch

Thứ Tư, 01/03 - Thiên tài (Tốt)Thứ Năm, 02/03 - Thiên tặc (Xấu)Thứ Sáu, 03/03 - Thiên dương (Tốt)
Thứ Bảy, 04/03 - Thiên hầu (Xấu)Chủ Nhật, 05/03 - Thiên thượng (Tốt)Thứ Hai, 06/03 - Thiên đạo (Xấu)
Thứ Ba, 07/03 - Thiên môn (Tốt)Thứ Tư, 08/03 - Thiên đường (Tốt)Thứ Năm, 09/03 - Thiên tài (Tốt)
Thứ Sáu, 10/03 - Thiên tặc (Xấu)Thứ Bảy, 11/03 - Thiên dương (Tốt)Chủ Nhật, 12/03 - Thiên hầu (Xấu)
Thứ Hai, 13/03 - Thiên thượng (Tốt)Thứ Ba, 14/03 - Thiên đạo (Xấu)Thứ Tư, 15/03 - Thiên môn (Tốt)
Thứ Năm, 16/03 - Thiên đường (Tốt)Thứ Sáu, 17/03 - Thiên tài (Tốt)Thứ Bảy, 18/03 - Thiên tặc (Xấu)
Chủ Nhật, 19/03 - Thiên dương (Tốt)Thứ Hai, 20/03 - Thiên hầu (Xấu)Thứ Ba, 21/03 - Thiên thượng (Tốt)
Thứ Tư, 22/03 - Thiên đạo (Xấu)Thứ Năm, 23/03 - Thiên môn (Tốt)Thứ Sáu, 24/03 - Thiên đường (Tốt)
Thứ Bảy, 25/03 - Thiên tài (Tốt)Chủ Nhật, 26/03 - Thiên tặc (Xấu)Thứ Hai, 27/03 - Thiên dương (Tốt)
Thứ Ba, 28/03 - Chu tước (Xấu)Thứ Tư, 29/03 - Bạch hổ đầu (Tốt)Thứ Năm, 30/03 - Bạch hổ kiếp (Tốt)
Thứ Sáu, 31/03 - Bạch hổ túc (Xấu)

Bình luận (Facebook)