Xem tuổi sinh của con hợp với tuổi cha mẹ. Sinh con hợp tuổi bố mẹ.

- Nhập thông tin ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹcon.

- Ngày sinh tính theo Dương lịch

Thầy Hiếu, Điện thoại: 0844960450, phí xem 500 ngàn. Có thể gặp trực tiếp ở TP HCM hoặc xem qua điện thoại.

Thông tin cơ bản

Tuổi Cha Tuổi Mẹ Tuổi Con
Dương lịch 20/08/ 1989 25/07/ 1994 03/03/ 2026
Âm lịch 20/07/ 1989 17/06/ 1994 15/01/ 2026
Ngày Nhâm Tý tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Tỵ Ngày Nhâm Tý tháng Tân Mùi, năm Giáp Tuất Ngày Bính Tý tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ
Mệnh Đại lâm mộc (Cây trong rừng) Sơn đầu hỏa (Lửa đầu núi) Thiên thượng thủy (Nước trên trời)

Luận giải

1. Các yếu tố cần lưu ý khi xem tuổi sinh con năm 2026

Theo triết học Đông phương, khi chọn năm sinh con cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can, Địa chi của cha mẹ hợp với Thiên can, Địa chi của con.

Thông thường con không hợp với cha mẹ gọi là Tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là Đại hung. Do đó cần tránh Đại hung, nếu bắt buộc thì chọn Tiểu hung, bình hòa là không xung và không khắc với con, tốt nhất là tương sinh và tương hợp với con.

Cha tuổi Kỷ Tỵ, mẹ tuổi Giáp Tuất, con sinh vào năm 2026 Bính Ngọ. Đánh giá điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi là 14/20

Sinh con vào năm 2026 này khá tốt cho con. Cụ thể xem phân tích ở phần Chi tiết bên dưới.

Các năm sau cũng phù hợp với bạn:

  • năm 2017 (14/20 điểm),
  • năm 2019 (14/20 điểm),
  • năm 2024 (14/20 điểm),
  • năm 2026 (14/20 điểm),

(bấm vào năm có màu đỏ in đậm để xem)

2. Bảng so sánh các yếu tố khi chọn năm sinh con 2026

Dưới đây là bảng so sánh Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của Cha, Mẹ đối với Con. Ngôi sao màu xanh Xem năm sinh con biểu diễn người Cha, màu đen Xem năm sinh con là người Mẹ

Lưu ý chiều so sánh từ Cha, Mẹ đến Con. Nghĩa là người Cha/Mẹ có tương hợp với con không (có tốt cho con không)

Tuổi Cha, Mẹ với Con Tương Hợp Bình Hòa Xung Khắc
Ngũ Hành Xem tuổi sinh con tốt Xem năm sinh con tốt
Thiên Can Xem tuổi sinh con tốt Xem năm sinh con tốt
Địa Chi Xem năm sinh con tốt Xem tuổi sinh con tốt

Chi tiết

1. Ngũ hành sinh khắc

Là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Tốt nhất là Ngũ hành cha và mẹ tương sinh, bình hòa là không tương sinh và không tương khắc với con

Mệnh của cha là Mộc, mẹ là Hỏa, con là Thủy

Như vậy:

Ngũ hành của cha là Mộc tương sinh với Thủy của con, rất tốt

Ngũ hành của mẹ là Hỏa tương khắc với Thủy của con, không tốt

Đánh giá điểm ngũ hành: 5/20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm. Trong Thiên can có 4 cặp tương xung (xấu) và 5 cặp tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hóa và không tương xung với con.

Thiên can của cha là Kỷ, mẹ là Giáp, con là Bính

Như vậy:

Thiên can của cha là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Bính của con, bình hòa

Thiên can của mẹ là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của con, bình hòa

Đánh giá điểm thiên can: 4/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho các năm. Hợp xung của Địa chi bao gồm Tương hình (trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp.

Địa chi của cha mẹ tương hợp với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hợp và không tương xung với con.

Địa chi của cha là Tỵ, mẹ là Tuất, con là Ngọ

Như vậy:

Địa chi của cha là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của con, bình hòa

Địa chi của mẹ là Tuất tương hợp với Ngọ của con, rất tốt

Đánh giá điểm địa chi: 5/20 (tối đa 6/20)

4. Tổng điểm 14/20

Tổng điểm trên 16 là rất tốt để chọn tuổi sinh con năm 2026

Tổng điểm từ 13 đến 16 là khá tốt.

Tổng điểm từ 10 đến 12 là bình hòa.

Bình luận (Facebook)