Xem tuổi sinh của con hợp với tuổi cha mẹ. Sinh con hợp tuổi bố mẹ.

- Nhập thông tin ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹcon.

- Ngày sinh tính theo Dương lịch

Thông tin cơ bản

Tuổi Cha Tuổi Mẹ Tuổi Con
Dương lịch 14/05/ 1988 18/04/ 1993 12/12/ 2025
Âm lịch 29/03/ 1988 27/03/ 1993 23/10/ 2025
Ngày Kỷ Tỵ tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn Ngày Kỷ Tỵ tháng Bính Thìn, năm Quý Dậu Ngày Ất Mão tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ
Mệnh Đại lâm mộc (Cây trong rừng) Kiếm phong kim (Vàng đầy gươm) Phú đăng hỏa (Lửa đèn lớn)

Luận giải

1. Các yếu tố cần lưu ý khi xem tuổi sinh con năm 2025

Theo triết học Đông phương, khi chọn năm sinh con cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can, Địa chi của cha mẹ hợp với Thiên can, Địa chi của con.

Thông thường con không hợp với cha mẹ gọi là Tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là Đại hung. Do đó cần tránh Đại hung, nếu bắt buộc thì chọn Tiểu hung, bình hòa là không xung và không khắc với con, tốt nhất là tương sinh và tương hợp với con.

Cha tuổi Mậu Thìn, mẹ tuổi Quý Dậu, con sinh vào năm 2025 Ất Tỵ. Đánh giá điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi là 14/20

Sinh con vào năm 2025 này khá tốt cho con. Cụ thể xem phân tích ở phần Chi tiết bên dưới.

Các năm sau cũng phù hợp với bạn:

  • năm 2013 (18/20 điểm),
  • năm 2016 (14/20 điểm),
  • năm 2020 (14/20 điểm),
  • năm 2021 (14/20 điểm),
  • năm 2025 (14/20 điểm),
  • năm 2026 (16/20 điểm),
  • năm 2027 (15/20 điểm),

(bấm vào năm có màu đỏ in đậm để xem)

2. Bảng so sánh các yếu tố khi chọn năm sinh con 2025

Dưới đây là bảng so sánh Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của Cha, Mẹ đối với Con. Ngôi sao màu xanh Xem năm sinh con biểu diễn người Cha, màu đen Xem năm sinh con là người Mẹ

Lưu ý chiều so sánh từ Cha, Mẹ đến Con. Nghĩa là người Cha/Mẹ có tương hợp với con không (có tốt cho con không)

Tuổi Cha, Mẹ với Con Tương Hợp Bình Hòa Xung Khắc
Ngũ Hành Xem tuổi sinh con tốt Xem năm sinh con tốt
Thiên Can Xem tuổi sinh con tốt Xem năm sinh con tốt
Địa Chi Xem năm sinh con tốt Xem tuổi sinh con tốt

Chi tiết

1. Ngũ hành sinh khắc

Là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Tốt nhất là Ngũ hành cha và mẹ tương sinh, bình hòa là không tương sinh và không tương khắc với con

Mệnh của cha là Mộc, mẹ là Kim, con là Hỏa

Như vậy:

Ngũ hành của cha là Mộc tương sinh với Hỏa của con, rất tốt

Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với Hỏa của con, không tốt

Đánh giá điểm ngũ hành: 5/20 (tối đa 8/20)

2. Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm. Trong Thiên can có 4 cặp tương xung (xấu) và 5 cặp tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hóa và không tương xung với con.

Thiên can của cha là Mậu, mẹ là Quý, con là Ất

Như vậy:

Thiên can của cha là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Ất của con, bình hòa

Thiên can của mẹ là Quý không tương hợp, không xung khắc với Ất của con, bình hòa

Đánh giá điểm thiên can: 4/20 (tối đa 6/20)

3. Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho các năm. Hợp xung của Địa chi bao gồm Tương hình (trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp.

Địa chi của cha mẹ tương hợp với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hợp và không tương xung với con.

Địa chi của cha là Thìn, mẹ là Dậu, con là Tỵ

Như vậy:

Địa chi của cha là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của con, bình hòa

Địa chi của mẹ là Dậu tương hợp với Tỵ của con, rất tốt

Đánh giá điểm địa chi: 5/20 (tối đa 6/20)

4. Tổng điểm 14/20

Tổng điểm trên 16 là rất tốt để chọn tuổi sinh con năm 2025

Tổng điểm từ 13 đến 16 là khá tốt.

Tổng điểm từ 10 đến 12 là bình hòa.

Bình luận (Facebook)