- Xem tuổi bạn hợp với các tuổi khác. Xem tuổi hợp nhau của 12 con giáp

- Nhập họ tên, giới tính, ngày sinh của bạn theo Dương lịch.

Thông tin cơ bản

Nguyễn Văn A - nam
Tuổi dương 16/01/1997
Tuổi âm 08/12/1996
Ngày Mậu Ngọ tháng Tân Sửu, năm Bính Tý
Mệnh Giản hạ thủy (Nước khe suối)
Ngũ hành Thủy
Lấy vợ hợp với các tuổi: Đinh Sửu (1997), Mậu Dần (1998), Kỷ Mão (1999), Quý Mùi (2003), Giáp Thân (2004), Bính Tuất (2006), Đinh Hợi (2007),

Luận giải

Theo quan niệm của người Việt Nam, hai người hợp tuổi nhau sẽ giúp cho cuộc sống sau này tốt đẹp, tránh được những tai ương và vượt qua được nhiều khó khăn hàng ngày. Để xem hợp tuổi, ta căn cứ vào Ngũ hành của Mệnh, Cung, Thiên can và Địa chi của tuổi hai người đó. Trong đấy Ngũ hành của Mệnh và Cung được chú trọng hơn cả. Thường thì Ngũ hành hoặc Cung tốt, Thiên can và Địa chi không xung khắc là đã chấp nhận được.

So với bạn nữ 1997 tuổi Đinh Sửu - hợp

nam Bính Tý - 1997 nữ Đinh Sửu - 1997 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Giản hạ thủy
(Nước khe suối)
Giản hạ thủy
(Nước khe suối)

Ngũ hành của bạn là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Bính Đinh Thiên can của bạn là Bính không tương hợp, không xung khắc với Đinh, chấp nhận được
Địa chi Sửu Địa chi của bạn là Tý tương hợp với Sửu, rất tốt
Cung sinh Tốn Chấn Cung sinh của bạn là Tốn rất tốt với Chấn, rất tốt

So với bạn nữ 1998 tuổi Mậu Dần - hợp

nam Bính Tý - 1997 nữ Mậu Dần - 1998 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Giản hạ thủy
(Nước khe suối)
Thành đầu thổ
(Đất đầu thành)

Ngũ hành của bạn là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Bính Mậu Thiên can của bạn là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu, chấp nhận được
Địa chi Dần Địa chi của bạn là Tý không tương hợp, không xung khắc với Dần, chấp nhận được
Cung sinh Tốn Tốn Cung sinh của bạn là Tốn rất tốt với Tốn, rất tốt

So với bạn nữ 1999 tuổi Kỷ Mão - hợp

nam Bính Tý - 1997 nữ Kỷ Mão - 1999 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Giản hạ thủy
(Nước khe suối)
Thành đầu thổ
(Đất đầu thành)

Ngũ hành của bạn là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Bính Kỷ Thiên can của bạn là Bính không tương hợp, không xung khắc với Kỷ, chấp nhận được
Địa chi Mão Địa chi của bạn là Tý xung khắc với Mão, không tốt
Cung sinh Tốn Ly Cung sinh của bạn là Tốn rất tốt với Ly, rất tốt

So với bạn nữ 2003 tuổi Quý Mùi - hợp

nam Bính Tý - 1997 nữ Quý Mùi - 2003 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Giản hạ thủy
(Nước khe suối)
Dương liễu mộc
(Cây dương liễu)

Ngũ hành của bạn là Thủy tương sinh với Mộc của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Bính Quý Thiên can của bạn là Bính không tương hợp, không xung khắc với Quý, chấp nhận được
Địa chi Mùi Địa chi của bạn là Tý xung khắc với Mùi, không tốt
Cung sinh Tốn Ly Cung sinh của bạn là Tốn rất tốt với Ly, rất tốt

So với bạn nữ 2004 tuổi Giáp Thân - hợp

nam Bính Tý - 1997 nữ Giáp Thân - 2004 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Giản hạ thủy
(Nước khe suối)
Tuyền trung thủy
(Nước giữa suối)

Ngũ hành của bạn là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Bính Giáp Thiên can của bạn là Bính không tương hợp, không xung khắc với Giáp, chấp nhận được
Địa chi Thân Địa chi của bạn là Tý tương hợp với Thân, rất tốt
Cung sinh Tốn Khảm Cung sinh của bạn là Tốn rất tốt với Khảm, rất tốt

So với bạn nữ 2006 tuổi Bính Tuất - hợp

nam Bính Tý - 1997 nữ Bính Tuất - 2006 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Giản hạ thủy
(Nước khe suối)
Ốc thượng thổ
(Đất mái nhà)

Ngũ hành của bạn là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Bính Bính Thiên can của bạn là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính, chấp nhận được
Địa chi Tuất Địa chi của bạn là Tý không tương hợp, không xung khắc với Tuất, chấp nhận được
Cung sinh Tốn Chấn Cung sinh của bạn là Tốn rất tốt với Chấn, rất tốt

So với bạn nữ 2007 tuổi Đinh Hợi - hợp

nam Bính Tý - 1997 nữ Đinh Hợi - 2007 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Giản hạ thủy
(Nước khe suối)
Ốc thượng thổ
(Đất mái nhà)

Ngũ hành của bạn là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Bính Đinh Thiên can của bạn là Bính không tương hợp, không xung khắc với Đinh, chấp nhận được
Địa chi Hợi Địa chi của bạn là Tý không tương hợp, không xung khắc với Hợi, chấp nhận được
Cung sinh Tốn Tốn Cung sinh của bạn là Tốn rất tốt với Tốn, rất tốt

Bài viết thuộc chủ đề này

Bình luận (Facebook)