- Xem tuổi bạn hợp với các tuổi khác. Xem tuổi hợp nhau của 12 con giáp

- Nhập họ tên, giới tính, ngày sinh của bạn theo Dương lịch.

Thầy Hiếu, Điện thoại: 0844960450, phí xem 500 ngàn. Có thể gặp trực tiếp ở TP HCM hoặc xem qua điện thoại.

Thông tin cơ bản

Nguyễn Văn A - nam
Tuổi dương 03/12/2000
Tuổi âm 08/11/2000
Ngày Ất Mùi tháng Mậu Tý, năm Canh Thìn
Mệnh Bạch lạp kim (Đèn nến trắng)
Ngũ hành Kim
Lấy vợ hợp với các tuổi: Mậu Dần (1998), Kỷ Mão (1999), Giáp Thân (2004), Đinh Hợi (2007), Nhâm Thìn (2012), Quý Tỵ (2013), Ất Mùi (2015),

Luận giải

Theo quan niệm của người Việt Nam, hai người hợp tuổi nhau sẽ giúp cho cuộc sống sau này tốt đẹp, tránh được những tai ương và vượt qua được nhiều khó khăn hàng ngày. Để xem hợp tuổi, ta căn cứ vào Ngũ hành của Mệnh, Cung, Thiên can và Địa chi của tuổi hai người đó. Trong đấy Ngũ hành của Mệnh và Cung được chú trọng hơn cả. Thường thì Ngũ hành hoặc Cung tốt, Thiên can và Địa chi không xung khắc là đã chấp nhận được.

So với bạn nữ 1998 tuổi Mậu Dần - hợp

nam Canh Thìn - 2000 nữ Mậu Dần - 1998 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Bạch lạp kim
(Đèn nến trắng)
Thành đầu thổ
(Đất đầu thành)

Ngũ hành của bạn là Kim tương sinh với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Mậu Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Mậu, chấp nhận được
Địa chi Thìn Dần Địa chi của bạn là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Dần, chấp nhận được
Cung sinh Ly Tốn Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Tốn, rất tốt

So với bạn nữ 1999 tuổi Kỷ Mão - hợp

nam Canh Thìn - 2000 nữ Kỷ Mão - 1999 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Bạch lạp kim
(Đèn nến trắng)
Thành đầu thổ
(Đất đầu thành)

Ngũ hành của bạn là Kim tương sinh với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Kỷ Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ, chấp nhận được
Địa chi Thìn Mão Địa chi của bạn là Thìn xung khắc với Mão, không tốt
Cung sinh Ly Ly Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Ly, rất tốt

So với bạn nữ 2004 tuổi Giáp Thân - hợp

nam Canh Thìn - 2000 nữ Giáp Thân - 2004 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Bạch lạp kim
(Đèn nến trắng)
Tuyền trung thủy
(Nước giữa suối)

Ngũ hành của bạn là Kim tương sinh với Thủy của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Giáp Thiên can của bạn là Canh xung khắc với Giáp, không tốt
Địa chi Thìn Thân Địa chi của bạn là Thìn tương hợp với Thân, rất tốt
Cung sinh Ly Khảm Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Khảm, rất tốt

So với bạn nữ 2007 tuổi Đinh Hợi - hợp

nam Canh Thìn - 2000 nữ Đinh Hợi - 2007 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Bạch lạp kim
(Đèn nến trắng)
Ốc thượng thổ
(Đất mái nhà)

Ngũ hành của bạn là Kim tương sinh với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Đinh Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Đinh, chấp nhận được
Địa chi Thìn Hợi Địa chi của bạn là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Hợi, chấp nhận được
Cung sinh Ly Tốn Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Tốn, rất tốt

So với bạn nữ 2012 tuổi Nhâm Thìn - hợp

nam Canh Thìn - 2000 nữ Nhâm Thìn - 2012 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Bạch lạp kim
(Đèn nến trắng)
Tràng lưu thủy
(Nước dòng sông)

Ngũ hành của bạn là Kim tương sinh với Thủy của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Nhâm Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Nhâm, chấp nhận được
Địa chi Thìn Thìn Địa chi của bạn là Thìn xung khắc với Thìn, không tốt
Cung sinh Ly Ly Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Ly, rất tốt

So với bạn nữ 2013 tuổi Quý Tỵ - hợp

nam Canh Thìn - 2000 nữ Quý Tỵ - 2013 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Bạch lạp kim
(Đèn nến trắng)
Tràng lưu thủy
(Nước dòng sông)

Ngũ hành của bạn là Kim tương sinh với Thủy của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Quý Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Quý, chấp nhận được
Địa chi Thìn Tỵ Địa chi của bạn là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Tỵ, chấp nhận được
Cung sinh Ly Khảm Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Khảm, rất tốt

So với bạn nữ 2015 tuổi Ất Mùi - hợp

nam Canh Thìn - 2000 nữ Ất Mùi - 2015 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Bạch lạp kim
(Đèn nến trắng)
Sa trung kim
(Vàng trong cát)

Ngũ hành của bạn là Kim không sinh, không khắc với Kim của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Ất Thiên can của bạn là Canh tương hợp với Ất, rất tốt
Địa chi Thìn Mùi Địa chi của bạn là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Mùi, chấp nhận được
Cung sinh Ly Chấn Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Chấn, rất tốt

Bài viết thuộc chủ đề này

Bình luận (Facebook)