- Xem hạn tam tai theo tuổi.

- Nhập ngày sinh theo Dương lịch của bạn

Thông tin cơ bản

Tuổi của bạn: 04/05/1980

Âm lịch: 20/3/Canh Thân

Năm xem: 2023 (Quý Mão)

Hạn tam tai

- Mười hai Địa chi được chia thành bốn nhóm tam hợp: Thân, Tý, Thìn - Dần, Ngọ, Tuất - Tỵ, Dậu, Sửu và - Hợi, Mão, Mùi.

- Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp ứng với mỗi nhóm tuổi trên. Trong một đời người thì cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Thường thì hạn năm giữa được coi là nặng nhất.

- Khi vào vận tam tai thì thường gặp trở ngại, rủi ro, dễ bị bệnh tật hay mất của, khó khăn trong công việc. Vì vậy quan điểm đa số mọi người đều tránh làm những việc lớn trong những năm hạn tam tại này.

- Bạn tuổi Canh Thân , hạn tam tai sẽ vào các năm Dần, Mão, Thìn, do đó 2023 (Quý Mão) là năm thuộc hạn tam tai.

Các năm sau thuộc hạn tam tai theo tuổi của bạn:
  1. Năm 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1988 (Mậu Thìn)

  2. Năm 1998 (Mậu Dần), 1999 (Kỷ Mão), 2000 (Canh Thìn)

  3. Năm 2010 (Canh Dần), 2011 (Tân Mão), 2012 (Nhâm Thìn)

  4. Năm 2022 (Nhâm Dần), 2023 (Quý Mão), 2024 (Giáp Thìn)

  5. Năm 2034 (Giáp Dần), 2035 (Ất Mão), 2036 (Bính Thìn)

  6. Năm 2046 (Bính Dần), 2047 (Đinh Mão), 2048 (Mậu Thìn)

  7. Năm 2058 (Mậu Dần), 2059 (Kỷ Mão), 2060 (Canh Thìn)

  8. Năm 2070 (Canh Dần), 2071 (Tân Mão), 2072 (Nhâm Thìn)

Bình luận (Facebook)