Đổi ngày Dương sang ngày Âm. Đổi ngày Âm sang ngày Dương. Đổi ngày Âm Dương.

- Chọn ngày dương lịch hoặc âm lịch muốn đổi.

- Nhập ngày, tháng, năm cần đổi.

  • Đổi Ngày Dương lịch sang ngày Âm lịch
  • Đổi Ngày Âm lịch sang ngày Dương lịch
Dương lịch (Thứ Ba 26/09/2023) Âm lịch (12/08/2023)
Ngày: 26 Ngày: Đinh Hợi
Tháng: 9 Tháng: Tân Dậu
Năm: 2023 Năm: Quý Mão

Xem âm lịch: Ngày Đinh Hợi tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

Lịch âm

Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán - Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch âm

Tháng âm lịch do tuân theo chu kỳ Mặt Trăng nên có sự sai khác với quy luật thời tiết vốn theo chu kỳ của Mặt Trời. Cụ thể là tháng Âm lịch có 29 - 30 ngày, thành thử năm âm lịch có 354 - 355 ngày. Như vậy một năm âm lịch ngắn hơn một năm dương lịch khoảng 11 ngày; 3 năm âm lịch đi nhanh hơn khoảng 1 tháng, 9 năm âm lịch đi nhanh hơn khoảng 1 mùa. Để khắc phục tình trạng chệch ngày so với thời tiết , người lập lịch xưa đã dùng tháng Nhuận để bù đắp sự thiếu hụt. Trung bình cứ 19 năm dương lịch sẽ có 7 năm nhuận, mỗi năm nhuận sẽ có tháng thứ 13.

Lịch dương

Dương lịch là loại lịch tính theo chu kỳ Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Theo Hán - Việt, Mặt Trời là Thái Dương nên ta thường gọi loại lịch này là lịch dương. Có nhiều loại dương lịch được sinh ra, nhưng ngày nay lịch Greogory là loại lịch chúng ta thường dùng hằng ngày.

Trong phép tính dương lịch, cứ 4 năm dư ra khoảng một ngày, một thế kỷ dư khoảng 1 tháng. Để khớp với chu kỳ năm Mặt Trời, dương lịch quy ước trung bình mỗi 4 năm sẽ thêm một ngày vào tháng 2. Năm đó có 366 ngày, được gọi là năm Nhuận dương lịch và tháng 2 sẽ có 29 ngày.

Bình luận (Facebook)