Tên đẹp cho bé trai - Tên đẹp cho bé gái theo vần

- Bấm chọn các chữ cái A B C... để xem các tên đẹp, tên hay theo từng vần tương ứng.

- Nếu xem tên con trai, bấm chọn Tab Tên đẹp cho bé trai. Nếu xem tên con gái, bấm chọn Tab Tên đẹp cho bé gái.

Danh sách tên đẹp cho bé trai theo vần H

Hảo
Hoàn HảoBích HảoAn HảoÂn HảoÐình Hảo
Hiệu
Quý HiệuCông HiệuDanh HiệuHuy HiệuQuân Hiệu
Huyền
Ngọc HuyềnKim HuyềnBích HuyềnDiệu HuyềnKhánh Huyền
Ân HàBắc HàDuyên HàGiang HàHuy Hà
Hạ
An HạÁnh HạDiễm HạGiang HạNam Hạ
Hải
Chí HảiCông HảiĐại HảiĐông HảiPhú Hải
Hậu
Đôn HậuĐăng HậuĐức HậuHải HậuNhân Hậu
Hân
Gia HânMai HânNgọc HânThu HânThư Hân
Hào
Anh HàoĐức HàoHuy HàoMạnh HàoNhật Hào
Hanh
Quang HanhQuý HanhTrí HanhTâm HanhTế Hanh
Hành
Đại HànhĐạo HànhĐức HànhHải HànhNghĩa Hành
Hạnh
Đạo HạnhĐức HạnhHiếu HạnhGia HạnhHồng Hạnh
Hiền
Diệu HiềnBích HiềnHiếu HiềnMai HiềnNgọc Hiền
Hiến
Đức HiếnDuy HiếnMinh HiếnNgọc HiếnQuang Hiến
Hiển
Chí HiểnĐức HiểnNgọc HiểnNhư HiểnPhú Hiển
Hiếu
Đức HiếuDuy HiếuChí HiếuĐại HiếuĐắc Hiếu
Hiệp
Đức HiệpHoàng HiệpKhắc HiệpQuang HiệpMinh Hiệp
Hoa
Ái HoaDiễm HoaDiệu HoaHồng HoaLan Hoa
Hòa
An HòaBảo HòaChính HòaĐăng HòaĐắc Hòa
Hóa
An HóaBảo HóaĐức HóaMinh HóaQuý Hóa
Hoài
Bắc HoàiDiễm HoàiGiang HoàiThu HoàiBích Hoài
Hòe
Đình HòeQuế HòeQuốc HòeThanh HòeXuân Hòe
Hoàn
Kim HoànNhư HoànNgọc HoànQuốc HoànThanh Hoàn
Hoan
Công HoanDuy HoanĐức HoanHợp HoanMinh Hoan
Hằng
Ngọc HằngBích HằngLệ HằngMinh HằngNguyệt Hằng
Hoàng
Thanh HoàngÂn HoàngBảo HoàngĐức HoàngĐông Hoàng
Học
Hiếu HọcĐức HọcGia HọcMinh HọcQuốc Học
Hợi
Đinh HợiĐức HợiXuân HợiẤt HợiKỷ Hợi
Hồ
An HồBích HồHải HồLam HồThanh Hồ
Hồng
Khánh HồngÁnh HồngÁi HồngDiễm HồngĐình Hồng
Hổ
Đình HổPhi HổQuý HổSơn Hổ
Hoạt
Đức HoạtDuy HoạtLinh HoạtTâm HoạtTrí Hoạt
Hùng
Hoàng HùngNhật HùngAnh HùngDuy HùngHuy Hùng
Huân
Đức HuânCông HuânHữu HuânMinh HuânThái Huân
Huấn
Quốc HuấnĐức HuấnGia HuấnMinh HuấnTrọng Huấn
Hữu
Bằng HữuChí HữuĐức HữuCông HữuQuang Hữu
Hựu
Khai HựuĐức HựuQuảng HựuSơn HựuTâm Hựu
Huy
Bảo HuyÐức HuyGia HuyHoàng HuyNhật Huy
Hưng
An HưngKhánh HưngViệt HưngBảo HưngChấn Hưng
Hương
Diệu HươngDiễm HươngGia HươngThu HươngThùy Hương
Hy
Đức HyKhang HyQuang HyKhắc HyPhúc Hy
Hỷ
Cung HỷĐại HỷĐồng HỷKhánh HỷLạc Hỷ
Hồi
Liên HồiKỷ HồiNgọc HồiThanh HồiNguyên Hãn
Hợp
Ái HợpBách HợpBích HợpCẩm HợpDạ Hợp
Huỳnh
Bắc HuỳnhBảo HuỳnhCông HuỳnhDạ HuỳnhKim Huỳnh
Ha
Bảo HàHoàng HàLan HàNhư HàPhương Hà
Huệ
Bảo HuệBích HuệHoàng HuệHồng HuệKhánh Huệ
Hường
Cẩm HườngDiễm HườngDịu HườngKim HườngMộng Hường
Hà
Hiếu
Hoàng
Việt Hoàng
Hùng
Đức Hùng

Danh sách tên đẹp cho bé gái theo vần H

Hảo
Hoàn HảoBích HảoAn HảoÂn HảoÐình Hảo
Hiệu
Quý HiệuCông HiệuDanh HiệuHuy HiệuQuân Hiệu
Huyền
Ngọc HuyềnKim HuyềnBích HuyềnDiệu HuyềnKhánh Huyền
Ân HàBắc HàDuyên HàGiang HàHuy Hà
Hạ
An HạÁnh HạDiễm HạGiang HạNam Hạ
Hải
Chí HảiCông HảiĐại HảiĐông HảiPhú Hải
Hậu
Đôn HậuĐăng HậuĐức HậuHải HậuNhân Hậu
Hân
Gia HânMai HânNgọc HânThu HânThư Hân
Hào
Anh HàoĐức HàoHuy HàoMạnh HàoNhật Hào
Hanh
Quang HanhQuý HanhTrí HanhTâm HanhTế Hanh
Hành
Đại HànhĐạo HànhĐức HànhHải HànhNghĩa Hành
Hạnh
Đạo HạnhĐức HạnhHiếu HạnhGia HạnhHồng Hạnh
Hiền
Diệu HiềnBích HiềnHiếu HiềnMai HiềnNgọc Hiền
Hiến
Đức HiếnDuy HiếnMinh HiếnNgọc HiếnQuang Hiến
Hiển
Chí HiểnĐức HiểnNgọc HiểnNhư HiểnPhú Hiển
Hiếu
Đức HiếuDuy HiếuChí HiếuĐại HiếuĐắc Hiếu
Hiệp
Đức HiệpHoàng HiệpKhắc HiệpQuang HiệpMinh Hiệp
Hoa
Ái HoaDiễm HoaDiệu HoaHồng HoaLan Hoa
Hòa
An HòaBảo HòaChính HòaĐăng HòaĐắc Hòa
Hóa
An HóaBảo HóaĐức HóaMinh HóaQuý Hóa
Hoài
Bắc HoàiDiễm HoàiGiang HoàiThu HoàiBích Hoài
Hòe
Đình HòeQuế HòeQuốc HòeThanh HòeXuân Hòe
Hoàn
Kim HoànNhư HoànNgọc HoànQuốc HoànThanh Hoàn
Hoan
Công HoanDuy HoanĐức HoanHợp HoanMinh Hoan
Hằng
Ngọc HằngBích HằngLệ HằngMinh HằngNguyệt Hằng
Hoàng
Thanh HoàngÂn HoàngBảo HoàngĐức HoàngĐông Hoàng
Học
Hiếu HọcĐức HọcGia HọcMinh HọcQuốc Học
Hợi
Đinh HợiĐức HợiXuân HợiẤt HợiKỷ Hợi
Hồ
An HồBích HồHải HồLam HồThanh Hồ
Hồng
Khánh HồngÁnh HồngÁi HồngDiễm HồngĐình Hồng
Hổ
Đình HổPhi HổQuý HổSơn Hổ
Hoạt
Đức HoạtDuy HoạtLinh HoạtTâm HoạtTrí Hoạt
Hùng
Hoàng HùngNhật HùngAnh HùngDuy HùngHuy Hùng
Huân
Đức HuânCông HuânHữu HuânMinh HuânThái Huân
Huấn
Quốc HuấnĐức HuấnGia HuấnMinh HuấnTrọng Huấn
Hữu
Bằng HữuChí HữuĐức HữuCông HữuQuang Hữu
Hựu
Khai HựuĐức HựuQuảng HựuSơn HựuTâm Hựu
Huy
Bảo HuyÐức HuyGia HuyHoàng HuyNhật Huy
Hưng
An HưngKhánh HưngViệt HưngBảo HưngChấn Hưng
Hương
Diệu HươngDiễm HươngGia HươngThu HươngThùy Hương
Hy
Đức HyKhang HyQuang HyKhắc HyPhúc Hy
Hỷ
Cung HỷĐại HỷĐồng HỷKhánh HỷLạc Hỷ
Hồi
Liên HồiKỷ HồiNgọc HồiThanh HồiNguyên Hãn
Hợp
Ái HợpBách HợpBích HợpCẩm HợpDạ Hợp
Huỳnh
Bắc HuỳnhBảo HuỳnhCông HuỳnhDạ HuỳnhKim Huỳnh
Ha
Bảo HàHoàng HàLan HàNhư HàPhương Hà
Huệ
Bảo HuệBích HuệHoàng HuệHồng HuệKhánh Huệ
Hường
Cẩm HườngDiễm HườngDịu HườngKim HườngMộng Hường
Hà
Hiếu
Hoàng
Việt Hoàng
Hùng
Đức Hùng

Đặt tên cho con trai thường mang ngữ nghĩa nam tính, phẩm đức, có sắc thái mạnh mẽ, ý chí, có nhân, có nghĩa, có hiếu, có trung, có hoài bão và chí hướng. Tên con trai thường được đặt dựa trên:

  • Phẩm đức nam giới về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu, văn, tuệ như: Trí Dũng, Chiến Thắng, Quang Vinh, Kiến Quốc, Vĩ Hùng...
  • Tính phú quý, tốt đẹp: phúc lành (Hoàng Phúc, Đăng Phúc); an khang (Bảo Khang, Hữu Khang); cát lành (Quý Hiển, Phước Vinh)...
  • Truyền thống gia đình, tổ tiên: Chí Đức, Hữu Tài, Tiến Đạt, Duy Khoa, Trọng Kiên, Minh Triết
  • Kỳ vọng của cha mẹ với con cái như thành đạt, thông thái, bình an, hạnh phúc: Chí Đạt, Anh Tài, Minh Trí, Duy Nhất, Tùng Thọ...

Đặt tên cho con gái thì cần mang nhiều nghĩa thiên nữ tính, nữ đức, có sắc thái thể hiện sự hiền dịu, đằm thắm, đoan trang và tinh khiết. Tên con gái thường được đặt dựa trên:

  • Phẩm đức nữ giới về tài, đức, thục, hiền, dịu dàng, đoan trang, mỹ hạnh: Thục Hiền, Uyển Trinh, Tố Anh, Diệu Huyền...
  • Tên loài hoa: hoa lan (Ngọc Lan, Phương Lan), hoa huệ (Thu Huệ, Tố Huệ), hoa cúc (Hương Cúc, Thảo Cúc)...
  • Tên loài chim: chim Quyên (Ngọc Quyên, Ánh Quyên), chim Yến (Hải Yến, Cẩm Yến)...
  • Tên màu sắc: màu hồng (Lệ Hồng, Diệu Hồng), màu xanh (Mai Thanh, Ngân Thanh)...
  • Sự vật hiện tượng đẹp đẽ: Phong Nguyệt, Minh Hằng, Ánh Linh, Hoàng Ngân...

Bình luận (Facebook)