Tên đẹp cho bé trai - Tên đẹp cho bé gái theo vần

- Bấm chọn các chữ cái A B C... để xem các tên đẹp, tên hay theo từng vần tương ứng.

- Nếu xem tên con trai, bấm chọn Tab Tên đẹp cho bé trai. Nếu xem tên con gái, bấm chọn Tab Tên đẹp cho bé gái.

Danh sách tên đẹp cho bé trai theo vần D

Dần
Giáp DầnBính DầnCanh DầnMạnh DầnMậu Dần
Đán
Nhật ĐánQuang ĐánHuy ĐánBình ĐánMộng Đán
Đang
Ngọc ĐangHiếu ĐangHữu ĐangThành ĐangMinh Đang
Điệp
Ngọc ĐiệpBạch ĐiệpKim ĐiệpMộng ĐiệpHồ Điệp
Độ
Phong ĐộĐại ĐộNhật ĐộGia ĐộNhân Độ
Đoan
Tâm ĐoanBảo ĐoanKhiêm ĐoanMinh ĐoanThanh Đoan
Đường
Anh ĐườngHải ĐườngMinh ĐườngNgọc ĐườngMỹ Đường
Dân
An DânBình DânLương DânThanh DânQuốc Dân
Di
Đức DiPhúc DiTrọng DiAn DiBăng Di
Dũng
Anh DũngChí DũngĐắc DũngTrung DũngMinh Dũng
Dụng
Quốc DụngCông DụngĐắc DụngĐức DụngĐại Dụng
Du
Cao DuĐăng DuĐông DuHương DuTuấn Du
Hiếu DưKhánh DưLoan DưLương DưPhúc Dư
Dự
Danh DựHữu DựTrí DựVinh Dự
Danh
Cao DanhHuân DanhCông DanhHữu DanhMinh Danh
Dậu
Ất DậuĐinh DậuXuân DậuĐức DậuKỷ Dậu
Diễm
Ngọc DiễmBích DiễmHồng DiễmKiều DiễmPhương Diễm
Diệp
Bạch DiệpBích DiệpHoàng DiệpHà DiệpNgọc Diệp
Diệu
Hồng DiệuHoàng DiệuHuyền DiệuQuang DiệuQuý Diệu
Dương
Ánh DươngBạch DươngĐại DươngHải DươngHướng Dương
Dung
Hạnh DungKiều DungMỹ DungNgọc DungPhù Dung
Duy
Đức DuyBảo DuyHoàng DuyMinh DuyNhật Duy
Duyên
Ánh DuyênHồng DuyênMỹ DuyênKỳ DuyênNgọc Duyên
Duyệt
Hữu DuyệtThế DuyệtKỳ DuyệtLịch DuyệtQuốc Duyệt
Dao
Đồng DaoKim DaoNgọc DaoPhong DaoQuỳnh Dao
Đăng
Công ĐăngHải ĐăngHiếu ĐăngHoàng ĐăngHoa Đăng
Đài
Liên ĐàiCẩm ĐàiHải ĐàiKỳ ĐàiLoan Đài
Đắc
Anh ĐắcHuy ĐắcLộc ĐắcTâm ĐắcTất Đắc
Đại
Quốc ĐạiHữu ĐạiQuang ĐạiQuảng ĐạiThành Đại
Đan
Hồng ĐanHoàng ĐanKim ĐanThanh ĐanLinh Đan
Đàn
Kim ĐànKỳ ĐànLinh ĐànMộng ĐànNam Đàn
Đào
Anh ĐàoBích ĐàoHồng ĐàoHuân ĐàoMai Đào
Đạo
Chính ĐạoCông ĐạoHiếu ĐạoHoàng ĐạoHưng Đạo
Đạt
Hiển ĐạtQuý ĐạtMinh ĐạtPhát ĐạtQuang Đạt
Điền
Duy ĐiềnAn ĐiềnÂn ĐiềnCông ĐiềnBảo Điền
Đảng
Trọng ĐảngChính ĐảngHương ĐảngPhúc ĐảngQuang Đảng
Đình
Duy ĐìnhMai ĐìnhMạnh ĐìnhNhật ĐìnhPhúc Đình
Định
An ĐịnhBình ĐịnhCông ĐịnhĐại ĐịnhGia Định
Đôn
Hiếu ĐônHữu ĐônQuý ĐônTrí Đôn
Đoàn
Công ĐoànHiếu ĐoànHữu ĐoànGia ĐoànMinh Đoàn
Đông
Nhật ĐôngQuý ĐôngAn ĐôngHà ĐôngHải Đông
Đồng
Thiên ĐồngTrí ĐồngChí ĐồngKim ĐồngĐại Đồng
Đức
Anh ĐứcDương ĐứcHiền ĐứcHoài ĐứcHồng Đức
Doãn
Đăng DoãnĐình DoãnHải DoãnKhánh DoãnMinh Doãn
Doanh
Doanh DoanhKhả DoanhMộng DoanhMỹ DoanhPhương Doanh
Đoàn
Quốc Đoàn
Dũng
Nguyễn Dũng

Danh sách tên đẹp cho bé gái theo vần D

Dần
Giáp DầnBính DầnCanh DầnMạnh DầnMậu Dần
Đán
Nhật ĐánQuang ĐánHuy ĐánBình ĐánMộng Đán
Đang
Ngọc ĐangHiếu ĐangHữu ĐangThành ĐangMinh Đang
Điệp
Ngọc ĐiệpBạch ĐiệpKim ĐiệpMộng ĐiệpHồ Điệp
Độ
Phong ĐộĐại ĐộNhật ĐộGia ĐộNhân Độ
Đoan
Tâm ĐoanBảo ĐoanKhiêm ĐoanMinh ĐoanThanh Đoan
Đường
Anh ĐườngHải ĐườngMinh ĐườngNgọc ĐườngMỹ Đường
Dân
An DânBình DânLương DânThanh DânQuốc Dân
Di
Đức DiPhúc DiTrọng DiAn DiBăng Di
Dũng
Anh DũngChí DũngĐắc DũngTrung DũngMinh Dũng
Dụng
Quốc DụngCông DụngĐắc DụngĐức DụngĐại Dụng
Du
Cao DuĐăng DuĐông DuHương DuTuấn Du
Hiếu DưKhánh DưLoan DưLương DưPhúc Dư
Dự
Danh DựHữu DựTrí DựVinh Dự
Danh
Cao DanhHuân DanhCông DanhHữu DanhMinh Danh
Dậu
Ất DậuĐinh DậuXuân DậuĐức DậuKỷ Dậu
Diễm
Ngọc DiễmBích DiễmHồng DiễmKiều DiễmPhương Diễm
Diệp
Bạch DiệpBích DiệpHoàng DiệpHà DiệpNgọc Diệp
Diệu
Hồng DiệuHoàng DiệuHuyền DiệuQuang DiệuQuý Diệu
Dương
Ánh DươngBạch DươngĐại DươngHải DươngHướng Dương
Dung
Hạnh DungKiều DungMỹ DungNgọc DungPhù Dung
Duy
Đức DuyBảo DuyHoàng DuyMinh DuyNhật Duy
Duyên
Ánh DuyênHồng DuyênMỹ DuyênKỳ DuyênNgọc Duyên
Duyệt
Hữu DuyệtThế DuyệtKỳ DuyệtLịch DuyệtQuốc Duyệt
Dao
Đồng DaoKim DaoNgọc DaoPhong DaoQuỳnh Dao
Đăng
Công ĐăngHải ĐăngHiếu ĐăngHoàng ĐăngHoa Đăng
Đài
Liên ĐàiCẩm ĐàiHải ĐàiKỳ ĐàiLoan Đài
Đắc
Anh ĐắcHuy ĐắcLộc ĐắcTâm ĐắcTất Đắc
Đại
Quốc ĐạiHữu ĐạiQuang ĐạiQuảng ĐạiThành Đại
Đan
Hồng ĐanHoàng ĐanKim ĐanThanh ĐanLinh Đan
Đàn
Kim ĐànKỳ ĐànLinh ĐànMộng ĐànNam Đàn
Đào
Anh ĐàoBích ĐàoHồng ĐàoHuân ĐàoMai Đào
Đạo
Chính ĐạoCông ĐạoHiếu ĐạoHoàng ĐạoHưng Đạo
Đạt
Hiển ĐạtQuý ĐạtMinh ĐạtPhát ĐạtQuang Đạt
Điền
Duy ĐiềnAn ĐiềnÂn ĐiềnCông ĐiềnBảo Điền
Đảng
Trọng ĐảngChính ĐảngHương ĐảngPhúc ĐảngQuang Đảng
Đình
Duy ĐìnhMai ĐìnhMạnh ĐìnhNhật ĐìnhPhúc Đình
Định
An ĐịnhBình ĐịnhCông ĐịnhĐại ĐịnhGia Định
Đôn
Hiếu ĐônHữu ĐônQuý ĐônTrí Đôn
Đoàn
Công ĐoànHiếu ĐoànHữu ĐoànGia ĐoànMinh Đoàn
Đông
Nhật ĐôngQuý ĐôngAn ĐôngHà ĐôngHải Đông
Đồng
Thiên ĐồngTrí ĐồngChí ĐồngKim ĐồngĐại Đồng
Đức
Anh ĐứcDương ĐứcHiền ĐứcHoài ĐứcHồng Đức
Doãn
Đăng DoãnĐình DoãnHải DoãnKhánh DoãnMinh Doãn
Doanh
Doanh DoanhKhả DoanhMộng DoanhMỹ DoanhPhương Doanh
Đoàn
Quốc Đoàn
Dũng
Nguyễn Dũng

Đặt tên cho con trai thường mang ngữ nghĩa nam tính, phẩm đức, có sắc thái mạnh mẽ, ý chí, có nhân, có nghĩa, có hiếu, có trung, có hoài bão và chí hướng. Tên con trai thường được đặt dựa trên:

  • Phẩm đức nam giới về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu, văn, tuệ như: Trí Dũng, Chiến Thắng, Quang Vinh, Kiến Quốc, Vĩ Hùng...
  • Tính phú quý, tốt đẹp: phúc lành (Hoàng Phúc, Đăng Phúc); an khang (Bảo Khang, Hữu Khang); cát lành (Quý Hiển, Phước Vinh)...
  • Truyền thống gia đình, tổ tiên: Chí Đức, Hữu Tài, Tiến Đạt, Duy Khoa, Trọng Kiên, Minh Triết
  • Kỳ vọng của cha mẹ với con cái như thành đạt, thông thái, bình an, hạnh phúc: Chí Đạt, Anh Tài, Minh Trí, Duy Nhất, Tùng Thọ...

Đặt tên cho con gái thì cần mang nhiều nghĩa thiên nữ tính, nữ đức, có sắc thái thể hiện sự hiền dịu, đằm thắm, đoan trang và tinh khiết. Tên con gái thường được đặt dựa trên:

  • Phẩm đức nữ giới về tài, đức, thục, hiền, dịu dàng, đoan trang, mỹ hạnh: Thục Hiền, Uyển Trinh, Tố Anh, Diệu Huyền...
  • Tên loài hoa: hoa lan (Ngọc Lan, Phương Lan), hoa huệ (Thu Huệ, Tố Huệ), hoa cúc (Hương Cúc, Thảo Cúc)...
  • Tên loài chim: chim Quyên (Ngọc Quyên, Ánh Quyên), chim Yến (Hải Yến, Cẩm Yến)...
  • Tên màu sắc: màu hồng (Lệ Hồng, Diệu Hồng), màu xanh (Mai Thanh, Ngân Thanh)...
  • Sự vật hiện tượng đẹp đẽ: Phong Nguyệt, Minh Hằng, Ánh Linh, Hoàng Ngân...

Bình luận (Facebook)