Tử Vi Số Mệnh hướng dẫn:

Xem tuổi bạn hợp với các tuổi khác.

- Nhập thông tin họ tên, giới tính, ngày, tháng và năm sinh của bạn.

- Nhấn nút Xem để thực hiện.

(Dương lịch)

Thông tin cơ bản

Nguyễn Văn A - nam
Tuổi dương 31/01/1996
Tuổi âm 12/12/1995
Ngày Đinh Mão tháng Kỷ Sửu, năm Ất Hợi
Mệnh Sơn đầu hỏa (Lửa đầu núi)
Ngũ hành Hỏa
Lấy vợ hợp với các tuổi: Bính Tý (1996), Nhâm Ngọ (2002), Ất Dậu (2005), Mậu Tý (2008), Canh Dần (2010),

Luận giải

Theo quan niệm của người Việt Nam, hai người hợp tuổi nhau sẽ giúp cho cuộc sống sau này tốt đẹp, tránh được những tai ương và vượt qua được nhiều khó khăn hàng ngày. Để xem hợp tuổi, ta căn cứ vào Ngũ hành của Mệnh, Cung, Thiên can và Địa chi của tuổi hai người đó. Trong đấy Ngũ hành của Mệnh và Cung được chú trọng hơn cả. Thường thì Ngũ hành hoặc Cung tốt, Thiên can và Địa chi không xung khắc là đã chấp nhận được.

So với bạn nữ 1996 tuổi Bính Tý - hợp

nam Ất Hợi - 1996 nữ Bính Tý - 1996 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)
Giản hạ thủy
(Nước khe suối)

Ngũ hành của bạn là Hỏa không sinh, không khắc với Thủy của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Ất Bính Thiên can của bạn là Ất không tương hợp, không xung khắc với Bính, chấp nhận được
Địa chi Hợi Địa chi của bạn là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Tý, chấp nhận được
Cung sinh Khôn Khôn Cung sinh của bạn là Khôn rất tốt với Khôn, rất tốt

So với bạn nữ 2002 tuổi Nhâm Ngọ - hợp

nam Ất Hợi - 1996 nữ Nhâm Ngọ - 2002 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)
Dương liễu mộc
(Cây dương liễu)

Ngũ hành của bạn là Hỏa không sinh, không khắc với Mộc của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Ất Nhâm Thiên can của bạn là Ất không tương hợp, không xung khắc với Nhâm, chấp nhận được
Địa chi Hợi Ngọ Địa chi của bạn là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Ngọ, chấp nhận được
Cung sinh Khôn Cấn Cung sinh của bạn là Khôn rất tốt với Cấn, rất tốt

So với bạn nữ 2005 tuổi Ất Dậu - hợp

nam Ất Hợi - 1996 nữ Ất Dậu - 2005 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)
Tuyền trung thủy
(Nước giữa suối)

Ngũ hành của bạn là Hỏa không sinh, không khắc với Thủy của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Ất Ất Thiên can của bạn là Ất không tương hợp, không xung khắc với Ất, chấp nhận được
Địa chi Hợi Dậu Địa chi của bạn là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Dậu, chấp nhận được
Cung sinh Khôn Khôn Cung sinh của bạn là Khôn rất tốt với Khôn, rất tốt

So với bạn nữ 2008 tuổi Mậu Tý - hợp

nam Ất Hợi - 1996 nữ Mậu Tý - 2008 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)
Tích lịch hỏa
(Lửa sấm sét)

Ngũ hành của bạn là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Ất Mậu Thiên can của bạn là Ất không tương hợp, không xung khắc với Mậu, chấp nhận được
Địa chi Hợi Địa chi của bạn là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Tý, chấp nhận được
Cung sinh Khôn Cấn Cung sinh của bạn là Khôn rất tốt với Cấn, rất tốt

So với bạn nữ 2010 tuổi Canh Dần - hợp

nam Ất Hợi - 1996 nữ Canh Dần - 2010 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)
Tòng bách mộc
(Cây Tòng bách)

Ngũ hành của bạn là Hỏa không sinh, không khắc với Mộc của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Ất Canh Thiên can của bạn là Ất tương hợp với Canh, rất tốt
Địa chi Hợi Dần Địa chi của bạn là Hợi tương hợp với Dần, rất tốt
Cung sinh Khôn Đoài Cung sinh của bạn là Khôn rất tốt với Đoài, rất tốt

Bình luận (Facebook)